SRIP Tovarne Prihodnosti

Vaša članarina je dobra naložba, saj vam SRIP ToP omogoča veliko ugodnosti in storitev v okviru svojega delovanja. Predvsem pa je pomembno, da te storitve podpirajo vaše konkretne potrebe, ki izhajajo iz vaših aktivnosti na trgu . SRIP ToP bo nudil sledeče storitve:

Postanite član

Vabimo vas, da kot nov član pristopite k Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu Tovarne prihodnosti (SRIP ToP).

Kako pristopiti k SRIP Tovarne prihodnosti ?

Vaš prvi korak je, da izpolnete pristopno izjavo . Vse nadaljnje korake prijavnega procesa z vami koordinirajo naša programska pisarna, direktor in upravni odbor.
Pristopna izjava je v obliki elektronskega pdf obrazca. V primeru, da imate  ustrezen osebni certifikat registriranega izdajalca (SIGEN, SIGOV, PostarCa , Halcom..) jo lahko izpolnete in podpišete ter oddate v elektronski obliki brez uporabe papirja.
Izpolnjeno in podpisano izjavo prosim pošljite na naslov ctop(at)ijs.si.

Kje dobim informacije o pravilih delovanja, delovanju in organiziranosti SRIP Tovarne prihodnosti ?

Podrobne informacije o pravilih delovanja SRIP ToP in njegovih organih upravljanja, pravicah in dolžnosti članov najdete v naslednjih dokumentih:

V primeru prijave za sodelovanje na Skupščini SRIP ToP oz. prenosa pooblastila za glasovanje na Skupščini SRIP ToP na pooblaščeno osebo, je na voljo elektronski obrazec:

Prijava in pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na Skupščini SRIP ToP

Prijava/pooblastilo je v obliki elektronskega pdf  obrazca. V primeru, da imate  ustrezen osebni certifikat registriranega izdajalca (SIGEN, SIGOV, PostarCa , Halcom..) jo lahko izpolnete in podpišete  ter oddate v elektronski obliki brez uporabe papirja.

Izpolnjeno in podpisano Prijavo/pooblastilo pošljite na naslov ctop(at)ijs.si vsaj en dan pred zasedanjem skupščine oz. pisno obliko dokumenta prinesite s seboj na zasedanje Skupščine SRIP ToP.

Za vse ostale dodatne informacije nas lahko kontaktirate na e-naslov ctop(at)ijs.si.