SRIP Tovarne Prihodnosti

SRIP ToP Upravičenci

Poslovni model predvideva, da je SRIP ToP  organiziran tako, da bodo v njegovem okviru delovali 4 upravičenci in sicer:

  • Institut »Jožef Stefan« – IJS, ki je tudi koordinator celotnega SRIP-a
  • Zavod Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja – Zavod KC STV
  • Razvojni center orodjarstva Slovenije –TECOS in
  • Gospodarska zbornica Slovenije – GZS
Razdelitev vertikalnih verig vrednosti in horizontalnih mrež