SRIP Tovarne Prihodnosti

O partnerstvu

Foto_Marjan_Verč_20221010-_MG_7055_mini

V okviru Strategije Pametne Specializacije je Institut “Jožef Stefan” koordinator strateško razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP). V skladu s sprejetim
poslovnim modelom in programskimi dokumenti  bo SRIP ToP deloval na naslednjih
fokusnih področjih:

 • robotski sistemi in komponente,
 • inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti,
 • pametna mehatronska orodja,
 • inteligentni laserski sistemi,
 • pametni plazemski sistemi,
 • napredni senzorji,
 • novi materiali,
 • pametne tovarne.

Skrbeli in razvijali bomo tudi šest horizontalnih mrež, ki zagotavljajo ključne tehnologije za tovarne prihodnosti v okviru SRIP ToP in za ostala strateško razvojno inovativna partnerstva v Sloveniji:

 • robotika,
 • tehnologije vodenja,
 • nanotehnologije,
 • fotonika,
 • plazemske tehnologije,
 • sodobne tehnologije za materiale.

Vsem področjem je cilj ustvarjanje prodornih izdelkov, tehnologij in procesov za področje tovarn prihodnosti , ki predstavlja osrednji prostor povezovanja vseh področij ter predstavlja hkrati velik potencial za ustvarjanje novih poslovnih verig in ustvarjanje sinergij med akademskim okoljem in zainteresiranimi podjetji. SRIP ToP bo deloval na naslednjih ravneh:

 • kot celota,
 • preko notranje vzpostavitve poslovnih verig vrednosti ali 
  vertikalnih in horizontalnih mrež v njegovem okviru,
 • preko svojih omogočitvenih  mrež z drugimi SRIP-i.