SRIP Tovarne Prihodnosti

Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov«, že od leta 2002 povezuje javne raziskovalne institucije in podjetja pri prenosu znanja in tehnologij v industrijsko prakso in pri razvoju produktov in storitev za prodajo na trgu. Od leta 2007 je organizirana kot strateški konzorcij. Trenutno šteje 10 podjetij in 4 akademske institucije. V povezovanje so vpete vse najpomembnejše JRO (v okviru njihovih raziskovalnih skupin poteka več kot 90% temeljnih in aplikativnih raziskav na področju tehnologije vodenja v Sloveniji) ter osrednja slovenska inženirska podjetja, ki skupaj pokrivajo več kot 70% trga storitev na tem področju. Med uporabnike teh storitev spadajo vsa večja in uglednejša slovenska podjetja ter številna tuja podjetja.
Dejavnost mreže se izvaja v konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektih raziskovalnih institucij in podjetij izvajalcev ter podjetij uporabnikov; njen strateški fokus so mrežni načini prenosa znanja v inovacijskem sistemu.
Tehnološka mreža je že v letu 2003 pripravila strategijo razvoja na področju tehnologije vodenja (avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije), ki jo od takrat naprej občasno dopolnjuje in realizira v okviru večjih raziskovalno-razvojnih projektov.
Od svoje ustanovitve je organizirala in vodila tri večje vseslovenske projekte, in sicer:

  • STVP – Sodobne tehnologije vodenja za povečanje konkurenčnosti, 2004-2006, 26 partnerjev, 5,4 mio EUR
  • CO STV – Center odličnosti za sodobne tehnologije vodenja, 2004-2007, 19 partnerjev, 1,35 mio EUR
  • KC STV – Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja, 2011-2013, 17 partnerjev, 9,36 mio EUR

in sodelovala pri organizaciji in izvajanju več drugih pomembnih domačih in mednarodnih projektov. Vsi zgoraj našteti projekti so povezovali partnerje iz podjetij ter raziskovalnih in izobraževalnih institucij.
V zadnjih letih je najpomembnejšo vlogo odigral Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV), ki je predstavljal največji raziskovalno-razvojni projekt s področja tehnologije vodenja (avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije) sistemov, procesov in naprav. KC STV je povezoval 17 partnerjev iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja. Poleg Zavoda Center ARI, katerega naloga je bila koordinacija in razvoj kompetenčnega centra, so sodelovali v KC STV še 4 akademski partnerji, 7 inženirskih podjetij s področja avtomatizacije in informatizacije in 5 proizvodnih podjetij – uporabnikov tehnologije vodenja.
V času svojega delovanja je KC STV dosegel številne rezultate, ki se odlikujejo po svoji inovativnosti, raznolikosti ter vplivu, ki ga bodisi že imajo ali pa ga bodo imeli na tehnološki in gospodarski razvoj Slovenije. V okviru centra je nastalo 33 novih tehnoloških rešitev (planirano 28), od tega je bilo 14 rešitev preizkušeno in prikazano v obliki demonstracijskih projektov (planirano 5). Inovativnost rešitev se kaže v dejstvu, da je bilo vloženih, oziroma je v postopku vlaganja pet patentnih prijav (planirano 3) in 18 inovacij (planirano 10). Poleg tega so v okviru centra nastali še drugi rezultati med njimi več kot 50 znanstvenih in strokovnih objav, 1 nov poslovni model, dve izobraževalni delavnici, 1 nov program vseživljenjskega izobraževanja in nastavka za eno do dve spin-off podjetji. 
Svet tehnološke mreže TM TVP se je v letu 2016 odločil, da se zaradi zagotovitve nadaljevanja uspešnega dela na kompetenčnem centru ustanovi Zavod Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (skrajšano Zavod KC STV) kot projektna organizacija mreže za pripravo predlogov konzorcijskih projektov, koordiniranje izvajanja konzorcijskih projektov in skupnih nalog, in sodelovanje pri uvajanju razvitih tehnoloških rešitev, pri katerih je mreža deležnik, na trg.

Zavod KC STV so ustanovili vsi industrijski partnerji v TM TVP in je pravna oseba, ki bo upravičenec, v okviru katerega se bodo izvajale aktivnosti SRIP na horizontalni mreži  »Tehnologija vodenja« in vertikalni verigi vrednosti  »Inteligentni sistemi vodenja za ToP«.
Ključni osebi pri izvajanju aktivnosti v okviru tega upravičenca bosta dr. Zoran Marinšek in dr. Mark Pleško.

Dr. Zoran Marinšek je direktor Zavoda KC STV in vodja TM TVP, ustanovitelj in bivši direktor zelo uspešnega visokotehnološkega podjetja INEA, vodja številnih velikih domačih in mednarodnih projektov, opravlja pomembne funkcije v GZS in je član Inženirske akademije Slovenije.

Dr. Mark Pleško je namestnik vodje in predvideni bodoči vodja mreže TM TVP. Je direktor enega najuspešnejših slovenskih visokotehnoloških podjetij Cosylab, vodja številnih projektov, član Inženirske akademije Slovenije in zaseda pomembne funkcije, med drugim je predsednik Upravnega odbora Instituta »Jožef Stefan«.