SRIP Tovarne Prihodnosti

Projekti Centra ToP

SRIP ToP v okviru svojega delovanja tudi sodeluje pri več regionalnih in mednarodnih projektih.

Greenomed je modularni projekt znotraj “Green Growth” združbe ki prispeva k okolju prijazni proizvodnji v mediteranskih regijah preko zasnovanja in vzpostavljanja evropske mreže okolju prijaznih pilotnih proizvodnih tovarn.

Panoramed je vladna platforma, ki predstavlja podporno okolje za proces ojačevanja in razvoja multilateralnih orodij za sodelovanje v mediteranski regiji v namen skupnega odziva na priložnosti in reševanja izzivov.

Za premagovanje izzivov pri proizvodnji produktov prihodnosti in zadovoljevanje novih izpostavljenih družbenih potreb in megatrendov v alpski regiji je ključen prispevek digitalnih tehnologij. Projekt SMART-SPACE prispeva k izboljšavi okvirnih pogojev za inovacije v alpski regiji s promoviranjem ekonomične, tehnološke in socialne trajnostne rasti.

QU4LITY bo demonstriral na realističen, izmerljiv in ponovljiv način odprt, visoko standardiziran, SME-jem prijazen ZDM (Zero Defects Manufacturing) model produktov in storitev za Tovarno 4.0 preko petih strateških ZDM “plug & control” pilotnih tehnoloških rešitev in devetih proizvodnih pilotnih tovarn.

High Impact Action

Poslanstvo projekta HIA je vzpostavitev pilotnega “Transformativnega Mehanizma” v obliki fizične in virtualne platforme za demonstracijo modularnih in rekonfigurabilnih proizvodnih celic v različnih industrijah.

V okviru programa Interreg Alpine space  SRIP Top izvaja projekt »Digitalne tehnologije kot spodbuda za prehod v krožno gospodarstvo s strani malih in srednje velikih podjetij v Alpah« – CIRCULAR 4.0.

Cilj projekta je pospešiti transformacijo podjetij v Alpski regiji iz linearnih procesov poslovanja v krožne oblike poslovanja s pomočjo digitalnih tehnologij industrije 4.0. V projektu sodeluje petnajst partnerjev iz Italije, Avstrije, Nemčije, Francije in Slovenije.

Cilj projekta Go-DIP je ozaveščanje o vrednosti digitalnih in programskih podatkov v MSP in razviti storitve za izboljšanje upravljanja z digitalnimi podatki in intelektualno lastnino v 100 digitaliziranih malih in srednje velikih podjetjih v treh alpskih inovacijskih sistemih v Sloveniji, Italiji in Švici. MSP bodo lahko bolje izkoroščala digitalno intelektualno lastnino in digitalne podatke vkorporirala v svoje poslovne strategije in s tem krepila digitalne inovacijske potenciale. Vrednotenje in monetizacija digitalnih podatkov in podatkovne intelektualne lastnine bo podkrepljena z uporabo praktičnih primerov 60 MSP. Smernice, vzorci pogodb in primeri iz prakse sodelujočih podjetij bodo dani na razpolago podjetjem v obliki digitalnega priročnika za izbojšanjje poslovnega koriščenja digitalne intelektualne lastnine in digitalnih podatkov za mala in srednje velika podjetja v celotni Evropski Uniji.

Projekt ZOOOM dviguje ozaveščanje o pomenu ustvarjanja intelektualne lastnine in upravljanja strategij vrednotenja v odprtih sodelovalnih in odprtih inovacijskih ekosistemih. Odprta programska oprema, odprta strojna oprema in odprti podatki so bistveni za trajnosten, zaupanja vreden in suveren industrijski ekosistem.

EIT Manufacturing Hub za Slovenijo

V okviru projekta EIT Manufacturing Hub za Slovenijo vzpostavljamo stičišče za sodelovanje in izmenjavo znanja med strokovnjaki iz industrije, akademskimi ustanovami in raziskovalnimi ustanovami. Z združevanjem različnih deležnikov poskušamo ustvariti živahen ekosistem, v katerem cvetijo ideje in nastajajo transformativne rešitve.