SRIP Tovarne Prihodnosti

Fotonika

Fotonika

Fotonika je področje z izjemnim ekonomskim potencialom, npr. v Evropi beleži trikrat višjo dodano vrednost od povprečja in ima vpliv na 20-30% delovnih mest. Velikost trga fotonskih tehnologij se samo v Evropi že približuje 100 milijardam EUR. Zato ne preseneča, da je fotonika prepoznana kot ena izmed najpomembnejših ključnih omogočitvenih tehnologij (KET) Evrope.
Zaradi svojih lastnosti laserji kot eden končnih produktov področja fotonike predstavljajo ključno orodje v številnih industrijskih panogah. Omogočajo najnovejše trende maloserijske proizvodnje, digitalno procesiranje in vedno večjo unikatnost izdelkov, prototipiranje kot tudi povsem novih zahtev na področju izdelovalnih tehnologij.

V skladu z prej omenjenimi tehnološkimi iniciativami prihodnosti so partnerji na osnovi lastnih kompetenc kot ključne za razvoj HoM (KET) Fotonika opredelili naslednje za Slovenijo ključne prioritetne smeri:

 • izboljšanje in nadgrajevanje pametne in digitalno prilagodljive proizvodne infrastrukture,
 • razvoj novih konceptov laserskih izvorov s poudarkom na močnostnih, diodno črpanih, ultra-kratko sunkovnih in/ali močnostnih laserjih npr. v GHz modulacijskem področju,
 • razvoj novih konceptov dvo-valovnih sunkovnih laserskih izvorov z digitalno nastavljivim časovnim in energijskim potekom obeh laserskih izvorov
 • vzpostavitev validacijskih sistemov in pilotnih proizvodnih zmogljivosti za demonstracijo, testiranja in razvoj novih fotonskih tehnologij v partnerstvu med podjetji in institucijami znanja,
 • razvoj novih fotonskih metod za regenerativno medicino, brezkontaktno in nedestruktivno diagnostiko ter digitalno-kontrolirano terapevtiko bolezenskih stanj,
 • razvoj specialnih aktivnih in pasivnih optičnih vlaken naslednje generacije.

Rezultate razvojnih aktivnosti bomo uporabili predvsem okviru vertikalne verige vrednosti Inteligentni laserski sistemi za klinike in tovarne prihodnosti in tudi v okviru ostalih vertikalnih verig vrednosti znotraj SRIP ToP, predvsem v naslednjih vertikalnih vrednostnih verigah SRIP ToP:

 • Robotski sistemi in komponente,
 • Inteligentni laserski sistemi za klinike in tovarne prihodnosti,
 • Napredni senzorji.

Izkazan pa je tudi interes za vsebinsko sodelovanje ToP HOM Fotonika v drugih SRIP-ih, predvsem:

 • SRIP Zdravje-medicina,
 • SRIP Pametna mesta in skupnosti.
Koordinator

izr.prof. dr. ROK PETKOVŠEK

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme (FOLAS)
Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana


Mail: rok.petkovsek(at)fs.uni-lj.si
   +386 1 4771 615

Sodelujoča podjetja

https://www.fotona.com/en/Fotona d.o.o.
IJS Odsek za kompleksne snovi - F7
https://www.lpkf.com/de/LPKF d.o.o.
https://www.optotek-medical.com/Optotek d.o.o.
UL FS Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme (FOLAS)
UL FS Laboratorij za lasersko tehniko (LASTEH)