SRIP Tovarne Prihodnosti

Organi upravljanja

Skupščina

Predsednica
Simona Petrič

Namestnik
Matjaž Čemažar

Namestnik
izr. prof. dr. Rok Petkovšek

Programski svet

Predsednik
dr. Aleš Hančič

Namestnica
dr. Asja Grafy

Upravni odbor

Predsednica
doc. dr. Ita Junkar

Namestnik
dr. Zoran Marinšek

Član
dr. Marjan Rihar

Član
dr. Aleš Hančič

Član
prof.dr. Miha Čekada