SRIP Tovarne Prihodnosti

Robotski sistemi in komponente

Robotika je ena najpomembnejših omogočitvenih tehnologij in osnovni gradnik paradigme tovarn prihodnosti . Današnja robotizacija je na nivoju, ki omogoča avtomatizacijo številnih industrijskih procesov, vendar pa je pomanjkljivost v fleksibilnosti, interoperabilnosti, povezavi s človekom in ostalimi napravami v sistemu. Zagotavljanje večje fleksibilnostih robotskih sistemov je glavna motivacija za številne nove raziskave na področju robotike. Povečati je potrebno prilagodljivost robotov in skrajšati čas, ki je potreben za njihovo postavitev in zagon ob spremembi izdelka. V ta namen je treba poiskati nove rešitve na področju mehatronike, na primer na področju inteligentnih senzorsko podprtih pogonov, samodejne rekonfiguracije, robotske senzorike, robotskega vida in dotika, vodenja in učenja. Uvajanje t.i. kolaborativnih robotov bo omogočilo robotizacijo v tovarnah tudi izven visoko avtomatiziranih industrijskih proizvodnih linij kot je npr. montaža, kjer bo delovni proces potekal v sodelovanju delavcev z roboti. V obdobju 2016-2019 se tako v svetu pričakuje preboj kolaborativne robotike.

Predlagana vertikalna veriga vrednosti Robotski sistemi in komponente je usmerjena v razvoj novih produktov in storitev na naslednjih treh področjih robotike v sklopu »Tovarne prihodnosti«:

  • Področje inteligentnih senzorjev in aktuatorjev za potrebe robotike. Področje zajema tako notranje kot zunanje senzorje za potrebe robotike (strojni vid, senzorji pozicije, senzorji navora) združeni s programsko opremo in informacijsko komunikacijskimi tehnologijami (IKT) v zaključene inteligentne sisteme.
  • Področje razvoja in izdelave novih robotov. Pri tem izpostavljamo predvidene potrebe na novo postavljenih tovarn robotov v Sloveniji, kjer se pričakuje pospešen pretok znanja iz raziskovalnih organizacij v nove industrijske robote, kot tudi izdelava popolnoma novih robotov za agroživilsko in eko industrijo in nenazadnje prispevanje sklopov za servisno in humanoidno robotiko, ki je trenutno še v povojih.
  • Področje razvoja in trženja prilagodljivih in kooperativnih robotskih celic je ključno za povečanje števila robotov v proizvodnji doma in v tujini. To so predvsem interdisciplinarna tehnološka področja kot je razvoj novih naprednih in adaptivnih aplikacij v okviru robotskih celic, uvajanje novih konceptov rekonfigurabilnosti, adaptivnosti, modularnosti, uvajanje konceptov namiznih celic za vgradnjo v namizne tovarne, napredni sistemi logistike in povezovanja celic v sisteme. Pomembna lastnost teh celic je tudi zmožnost sodelovanja robotov s človekom, pri čemer bodo upoštevani tako vidik varnosti kot sinhronizacije delovnega proces s človekom, ki bo nastopal kot sodelavec v taki celici. Značilnost tega področja je interdisciplinarnost in prepletanje tehnoloških področij in produktnih smeri z ostalimi verigami vrednosti in ostalimi SRIP strukturami.

Dosedanja presečna področja so bila koncentrirana predvsem znotraj robotike in tehnologij vodenja.

V okviru SRIP ToP je zaznati nova presečna področja s HOM kot so fotonika in plazemske tehnologije, kot tudi z VVV kot so pametna mehatronska orodja, pametna tovarna, robotski sistemi in komponente, napredni senzorji in širše z ostalimi SRIP-i kot so Mobilnost, Pametna mesta in skupnosti (IKT), Trajnostna pridelava hrane, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Razvoj materialov kot končnih produktov in ostalih.

Koordinator

ERIH ARKO

YASKAWA Slovenija d.o.o.
Lepovče 23
SI-1310 Ribnica,SLOVENIJA

Mail: erih.arko@yaskawa.eu.com
T   + 386 (0) 31 664 476

Sodelujoča podjetja

http://www.albatros-pro.si/Albatros-PRO d.o.o.
AVASTAR Automation d.o.o.
BSH Hišni Aparati d.o.o.
Danfoss d.o.o.
Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o.
Elvez d.o.o.
Flexido d.o.o.
IJS Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1
INEA d.o.o.
Iskra d.d.
Merel d.o.o.
Odelo d.o.o.
Podjetniški inkubator Kočevje
Podkrižnik d.o.o.
Pomurski tehnološki park d.o.o.
Revoz d.d.
RIKO d.o.o.
RLS Merilna tehnika d.o.o.
SAŠA Inkubator
Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo
UL FE Laboratorij za robotiko
UL FE Laboratorij za strojno inteligenco
UL FRI Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme
UL FS Laboratorij za fluidno tehniko LFT
UM FERI Inštitut za robotiko
UNIOR d.d.