SRIP Tovarne Prihodnosti

Robotski in laserski sistemi in komponente

Robotski in laserski sistemi in komponente

Robotizacija je eno glavnih področij tovarn prihodnosti. Personalizacija proizvodnje in s tem povezana agilnost proizvodnega procesa zahteva večjo prilagodljivost robotov, kar je v Evropi trenutno na pohodu z globalno modernizacijo industrije v okviru pametnih tovarn prihodnosti. Prilagodljivost robotov se bo povečala z uvedbo naprednih robotskih komponent kot so inteligentni senzorji in aktuatorji. Tradicija fotonskih tehnologij, z izjemno učinkovitim prepletom raziskav in razvoja na tem področju, je skozi desetletja prerasla v eno redkih panog, v katerih se Slovenija lahko pohvali z razvojem, proizvodnjo in trženjem visokotehnoloških produktov končnim strankam.

Predlagana vertikalna veriga vrednosti Robotski sistemi in komponente je usmerjena v razvoj novih produktov in storitev na naslednjih treh področjih robotike v sklopu »Tovarne prihodnosti«:

  • Področje inteligentnih senzorjev in aktuatorjev za potrebe robotike. Področje zajema tako notranje kot zunanje senzorje za potrebe robotike (strojni vid, senzorji pozicije, senzorji navora) združeni s programsko opremo in informacijsko komunikacijskimi tehnologijami (IKT) v zaključene inteligentne sisteme.
  • Področje razvoja in izdelave novih robotov. Pri tem izpostavljamo predvidene potrebe na novo postavljenih tovarn robotov v Sloveniji, kjer se pričakuje pospešen pretok znanja iz raziskovalnih organizacij v nove industrijske robote, kot tudi izdelava popolnoma novih robotov za agroživilsko in eko industrijo in nenazadnje prispevanje sklopov za servisno in humanoidno robotiko, ki je trenutno še v povojih.
  • Področje razvoja in trženja prilagodljivih in kooperativnih robotskih celic je ključno za povečanje števila robotov v proizvodnji doma in v tujini. To so predvsem interdisciplinarna tehnološka področja kot je razvoj novih naprednih in adaptivnih aplikacij v okviru robotskih celic, uvajanje novih konceptov rekonfigurabilnosti, adaptivnosti, modularnosti, uvajanje konceptov namiznih celic za vgradnjo v namizne tovarne, napredni sistemi logistike in povezovanja celic v sisteme. Pomembna lastnost teh celic je tudi zmožnost sodelovanja robotov s človekom, pri čemer bodo upoštevani tako vidik varnosti kot sinhronizacije delovnega proces s človekom, ki bo nastopal kot sodelavec v taki celici. Značilnost tega področja je interdisciplinarnost in prepletanje tehnoloških področij in produktnih smeri z ostalimi verigami vrednosti in ostalimi SRIP strukturami.

Dosedanja presečna področja so bila koncentrirana predvsem znotraj robotike in tehnologij vodenja.

V okviru SRIP ToP je zaznati nova presečna področja s HOM kot so fotonika in plazemske tehnologije, kot tudi z VVV kot so pametna mehatronska orodja, pametna tovarna, robotski sistemi in komponente, napredni senzorji in širše z ostalimi SRIP-i kot so Mobilnost, Pametna mesta in skupnosti (IKT), Trajnostna pridelava hrane, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Razvoj materialov kot končnih produktov in ostalih.

Koordinator

ERIH ARKO

YASKAWA Slovenija d.o.o.
Lepovče 23
SI-1310 Ribnica,SLOVENIJA

Mail: erih.arko@yaskawa.eu.com
T   + 386 (0) 31 664 476

Sodelujoča podjetja

http://www.albatros-pro.si/Albatros-PRO d.o.o.
AVASTAR Automation d.o.o.
BSH Hišni Aparati d.o.o.
Danfoss d.o.o.
Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o.
Elvez d.o.o.
Flexido d.o.o.
IJS Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1
INEA d.o.o.
Iskra d.d.
Merel d.o.o.
Odelo d.o.o.
Podjetniški inkubator Kočevje
Podkrižnik d.o.o.
Pomurski tehnološki park d.o.o.
Revoz d.d.
RIKO d.o.o.
RLS Merilna tehnika d.o.o.
SAŠA Inkubator
Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo
UL FE Laboratorij za robotiko
UL FE Laboratorij za strojno inteligenco
UL FRI Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme
UL FS Laboratorij za fluidno tehniko LFT
UM FERI Inštitut za robotiko
UNIOR d.d.