SRIP Tovarne Prihodnosti

Pametna tovarna

Pametna tovarna

Pametna tovarna povezuje pametne izdelke, procese in sisteme v enoten fizično – kibernetski sistem. Pametna tovarna povečuje učinkovitost s fleksibilnostjo, agilnimi pristopi in robustnostjo, torej je bolj odporna na interne vplive in spremembe v celotni verigi vrednosti. V pametni tovarni komunicirajo ljudje, stroji, izdelki in drugi viri drug z drugim, tudi s kupci in dobavitelji in na ta način omogočajo skrajšanje pretočnih časov. Predstavlja celovito podporno okolje, ki bo omogočilo podjetjem vključevanje v proces njihove transformacije v smeri tovarne prihodnosti v različnih fazah njihove digitalne in tehnološke zrelosti.

Digitalizacija, Industrija 4.0, pametne tovarne ipd. za slovenska industrijska in izvozno usmerjena podjetja, predstavljajo opis stalne evolucije, ki jo sami doživljajo in se jo lahko v obliki strateških usmeritev povzame v naslednjih treh točkah:

 • Enotno zasnovani krovni procesi s točno določenimi stičnimi in kontrolnimi točkami, ki bodo omogočali digitalizacijo najbolj pomembnih procesov podjetja in njihovo povezavo s podpornimi procesi ter procesi poslovnih partnerjev.
 • Uporaba najbolj sodobnih in optimalnih tehnologij tako pri analizi in postavitvi procesov in koncepta pametne tovarne kot pri implementaciji procesov.
 • Občutno zvišanje dodane vrednosti teh procesov.

Koncept vodenja pametne tovarne naj temelji  na simultanem razvoju vseh komponent, potrebnih za graditev pametne tovarne:

 • »pametni izdelki« … ki znajo komunicirati z opremo, ljudmi in omogočajo informacije za vodenje,
 • »pametna oprema« … ki zna komunicirati z izdelki, ljudmi in omogoča informacije za vodenje
 • »pametni ljudje« … ki so usposobljeni upravljati s pametno opremo in izdelki, ter uporabljati informacije za vodenje procesov,
 • »pametno« koncipirani procesi, ki omogočajo racionalno delo in uporabo tehnologij z jasno opredeljenimi vhodi / izhodi in karakteristikami, tako da je možna digitalizacija,
 • »pametno vodenje«, ki temelji na minimalnem številu podatkov za maksimalni učinek (dodano vrednost).

Primarni cilj vertikalne vrednostne verige Pametna tovarna je, da v okviru SRIP ToP, z aktivno vključenostjo vseh deležnikov  v Sloveniji izziv Pametne tovarne naslovi celovito in izgradi delujoče podporno okolje, ki bo omogočilo podjetjem vključevanje v različnih fazah njihove digitalne in tehnološke zrelosti.

Ključni gradniki tega podpornega okolja, ki ga bo zagotovila vertikalna veriga vrednosti Pametna tovarna  so :

 • povezava in nadgradnja podpore že vzpostavljenim vrednostnim verigam za vzpostavitev ponudbe štiri (4) stopenjske celovite storitve “pametne tovarne na ključ”,
 • vzpostavitev enotne mreže znanj in informacij o tovarnah prihodnosti,
 • vzpostavitev trinivojske demo infrastrukture (model Pametne tovarne), po modelu Open innovation,
 • vzpostavitev notranjega trga realnih industrijskih scenarijev zbranih podatkov za preverjanje moči in realne uporabne vrednosti metod umetne inteligence.

In s tem neposredno naslavljamo izzive, s katerimi se danes sooča večina slovenskih podjetij, ki v svoje poslovanje uvajajo tehnologije Industrije 4.0.

Vertikalna veriga vrednosti »Pametne tovarne« vključuje vse vertikalne verige vrednosti in horizontalne mreže znotraj SRIP ToP in predstavlja streho SRIP ToP.

To  so  nova  presečna  področja, vanj  pa  se  močno vključuje tudi IKT horizontalna mreža SRIP Pametna mesta in skupnosti, kot tudi ostali SRIP-i, kar vse skupaj pomembno vpliva na dodano vrednost celote.

Koordinatorka

Andreja Hlišč

Združenje za elektronsko in elektro industrijo
Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Mail: andreja.hlisc(at)gzs.si
  +386 (0) 1 58 98 121

Sodelujoča podjetja

https://www.cadcam-group.eu/sl/BeeIN d.o.o.
https://www.cadcam-group.eu/sl/CADCAM Lab d.o.o.
https://www.danfoss.com/sl-si/Danfoss Trata d.o.o.
https://www.gzs.si/zbornica_elektronske_in_elektroindustrijeGram Commerce d.o.o.
https://www.gzs.si/zbornica_elektronske_in_elektroindustrijeGZS Zbornica elektronske in elektroindustrije
https://www.ib-caddy.com/IB CADdy Informacijske rešitved.o.o.
IJS Odsek za tehnologije znanja - E8
IJS Odsek za umetno inteligenco - E3
IJS Odsek za znanosti o okolju - O2
Iskra AMS d.o.o.
https://www.pina.si/Associazione Culturale Ed Educativa Pina (Kulturno izobraževalno društvo PINA)
Marovt d.o.o.
https://www.mps.si/sl/Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
https://odelo.de/slOdelo Slovenija d.o.o.
http://www.ps-log.si/PS, d.o.o., Logatec
https://www.rc-nm.si/Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
Result d.o.o.
https://revoz.si/sl/Revoz d.d.
http://www.riko.si/si/RIKO d.o.o.
http://www.robotina.si/Robotina d.o.o.
Slovenski Institut za kakovost in meroslovje - SIQ
Sloneski Inštitut za Standardizacijo
Šolski center Škofja Loka
Talum d.d.
Termoshop d.o.o.
http://toolscluster.net/TCS - Zavod - Center slovenskega orodjarskega grozda Celje
http://www.tp-lj.si/slTehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tricikel d.o.o.
http://web.fs.uni-lj.si/lasim/UL FS Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko (LASIM)
UL FS Laboratorij za telekomunikacije