SRIP Tovarne Prihodnosti

Fokusna področja

V okviru navedenih VVV v SRIP ToP sodelujejo slovenske raziskovalne skupine s kompetencami na področju pametnih tovarn, umetne inteligence, inteligentnih poslovnih procesov, avtomatizacije in robotizacije, pametnih orodij, sodobnih materialov, naprednih tehnologij, vidna podjetja s področja izdelave tovarn na ključ ter končni uporabniki sistemov in storitev vertikalne integracije na področju Tovarn prihodnosti. Na ta način lahko izkristaliziramo dejanske sposobnosti raziskovalnih skupin in ostalih ter potrebe slovenske industrije v kontekstu tovarn prihodnosti (preko predlogov udeleženih podjetij in poznavanja domene tovarn prihodnosti iz sodelujočih akademskih ustanov), definiramo strateške razvojne smernice ter ocenimo možnosti za skupen razvoj in izvedbo potrebnih novih tehnologij in storitev. Z namenom povezave produkta, procesa, človeka in poslovnosti v celovit sistem, so se v okviru strateškega partnerstva formirale že omenjene vertikalne verige vrednosti (VVV), ki se osredotočajo na navedena fokusna področja.

Področne vertikalne verige vrednosti: