SRIP Tovarne Prihodnosti

 

“Cilj SRIP-a Tovarne prihodnosti je vzpostaviti odprto in prijazno okolje za razvoj inovacij, ki bodo prebojne in perspektivne in bodo presegle nacionalni okvir.”

 

V skladu s sprejetim poslovnim modelom in programskimi dokumenti  SRIP ToP deluje na naslednjih fokusnih področjih:

Fokusna področja

Skrbimo in razvijamo tudi pet horizontalnih mrež, ki zagotavljajo ključne tehnologije za tovarne prihodnosti v okviru SRIP ToP in za ostala strateško razvojno inovativacijskega partnerstva v Sloveniji:

Omogočitvene tehnologije

Povezujemo

slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere.

Zbiramo

kompetenčna podjetja in raziskovalne organizacije, ki so sposobna dviganja dodane vrednosti.

Izpostavljamo

prioritetna prebojna področja novih izdelkov, tehnologij in storitev za tovarne prihodnosti.

Vzpostavljamo

podporno okolje s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije.

Postanite član SRIP ToP

S članstvom pridobite številne ugodnosti in storitve, katere podpirajo vaše konkretne potrebe, ki izhajajo iz vaših aktivnosti na trgu.

Zadnje novice

Javni razpis IPCEI ME NOO

Javni razpis je spodbuda za projekte, vključene v IPCEI ME/CT. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za mikroelektroniko in komunikacijske tehnologije (IPCEI ME/CT), pri ...

EDA razpis za nagrado za inovacije na področju obrambe 2024

Evropska obrambna agencija (EDA) je objavila razpis za nagrado za inovacije na področju obrambe za leto 2024. Tema razpisa so tehnologije za zaščito kritične infrastrukture in tehnologij za pametno zaznavanje ...

Javni razpis BIZI likvidnost energija

Slovenski regionalno razvojni sklad je na svoji spletni strani objavil javni razpis BIZI likvidnost energija. Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, ...

Gospodarstvu letos na voljo preko 512 milijonov evrov povratnih sredstev

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov za tehnološki ...

Priložnosti sodelovanja v EDA IF CEED programu na področju krožnega gospodarstva

Evropska obrambna agencija - EDA s svojim delovanjem predstavlja vmesni člen med obrambnim sektorjem in politikami EU. EDA si prizadeva zagotoviti, da so interesi obrambne skupnosti posredovani vsem organom EU, ...

Izrazite podporo za vzpostavitev Nacionalnega demonstracijskega centra – Pametne tovarne

Slovenska industrija po vzoru številnih drugih držav in regij nujno potrebuje instrument na nacionalnem nivoju (one-stop-shop), ki bo omogočal vsem proizvodnim podjetjem, predvsem pa MSP, učinkovit dostop do novih produktov, ...

Prihajajoči dogodki

Aktualno

Industry 4.0 and Robotics

GOSTOP

Innovation Day 2022

Kompetence za ToP

Innovation Day 2023