SRIP Tovarne Prihodnosti

Strategija

Slovenija razpolaga z izrednimi akademskimi znanji in mednarodnimi znanstvenimi dosežki na področjih, ki jih pokrivajo horizontalne mreže ter dobrimi rezultati implementacij teh ključnih tehnologij v domačih industrijskih okoljih. Ravno zato smo se odločili, da vključimo tudi tehnološka področja, ki presegajo obseg, definiran v paradigmi industrije 4.0.

Akademsko okolje in industrija imata že vzpostavljen dober modus operandi, saj je akademsko okolje že sedaj močno vpeto v industrijske projekte in ima vzpostavljeno sodelovanje s ključnimi gospodarskimi subjekti v državi.

Obenem izvozna podjetja, ki s svojimi izdelki dosegajo pomembne deleže na svetovnem trgu, zelo dobro prepoznavajo potrebe svojih nišnih področij na globalnem trgu in se zavedajo, da jim samo neprestano inoviranje in vlaganje v razvoj prinaša dodano vrednost in dolgoročen obstoj na trgu. Avtomatizacija produkcijskih procesov je osnova, so pa za uspeh oz. tehnološki preboj izredno pomembne tudi ostale ključne tehnologije, ki so vzpostavljene v okviru SRIP ToP, saj podjetjem ob podobni stopnji avtomatizacije, ki jo ima konkurenca, zagotavljajo dodatno konkurenčno prednost.

Posebno priložnost pa vidimo tudi v razvoju in pilotnih preizkusih novih poslovnih modelov v povezavi javne, državne uprave in industrije (Slovenija kot referenčna država).

SRIP ToP ima trenutno 92 članic, od tega je podjetij 82 (zelo velika 11, velika 9, srednja 19, mala 22, mikro 21), medtem ko je vključenih 10 raziskovalnih organizacij (8 javnih ter 2 zasebni). Raziskovalne organizacije pokrivajo 80% vseh slovenskih raziskovalnih zmogljivosti za obravnavana področja, medtem ko 1087 raziskovalcev prispevajo razvojne skupine/oddelki v podjetjih članic.

Stremimo k temu, da bodo v SRIP ToP do leta 2022 vključena vsa pomembnejša proizvodna in tehnološka izvozna podjetja ter vse relevantne raziskovalne organizacije v Sloveniji.