SRIP Tovarne Prihodnosti

Inteligentni sistemi vodenja

Izziv področja tehnologije vodenja v kontekstu tovarn prihodnosti je predvsem v integraciji obstoječih podpornih informacijskih produktov (senzorji, aktuatorji, I/O vmesniki, SCADA, MES, ERP sistemi) in novorazvitih potrebnih gradnikov, ki bodo to integracijo zagotovili z namenom povečanja celotne učinkovitosti proizvodnje (inteligentni komunikacijski vmesniki, platforme za povezavo med različnimi bazami podatkov, agenti za analizo podatkov, oblačne arhitekture, itd.). Prednostne smeri raziskav in razvoja na področju tehnologije vodenja so zato usmerjene v razvoj različnih gradnikov za močnejšo integracijo fizikalnega in digitalnega sveta v tovarnah prihodnosti, razvoju novih postopkov za samodejno vsestransko in globinsko analizo kakovosti izdelkov, razvoju novih postopkov za sprotno ocenjevanje „kondicije“ strojev in naprav in razvoju novih zmogljivih orodij za rudarjenje informacij o proizvodnji. Zato je danes razvoj in uporaba tehnologije vodenja, kot ene najpomembnejših vej IKT, vključen v praktično vse globalne trende razvoja in inovacij v svetu. 

Prioritetne smeri razvoja na področju »Inteligentni sistemi vodenja za ToP« se osredotočajo na naslednja tehnološka področja:

  • Inteligentni sistemi za upravljanje proizvodnih operacij (MES – MOM). V tem okviru bo poudarek na razvoju metod proizvodne analitike, razvoju naprednih modulov za sistem MES-MOM, podpori odločanju pri vodenju in razporejanju proizvodnih operacij in sprotni optimizaciji strežnih sistemov s pomočjo on-line simulacije.
  • Diagnostika, prognostika in samo-vzdrževanje pametnih strojev. Na tem področju gre za usmeritev k prediktivnemu vzdrževanju, ki v primerjavi s periodičnim vzdrževanjem zagotavlja stroškovno učinkovitejše upravljanje opreme in dvig splošne učinkovitosti procesov. To je mogoče doseči le z ustreznimi sistemi ne-invazivnega nadzora, ki oceno stanja in preostale življenjske dobe naprav ( ang. Prognostics and Health Management – PHM) generirajo v realnem času.
  • Razvoj sodobnih orodij in gradnikov za vodenje in nadzor sistemov ter procesov. Poudarek raziskav in razvoja bo na gradnikih in storitvah v tovarnah za mikroelektronsko litografijo na osnovi pospeševalnikov in na visokoperformančnih varnostnih procesnih sistemih.
  • Distribuirani sistemi vodenja in IoT. Trenutno predvidene usmeritve se nanašajo na razvoj različnih gradnikov za daljinsko zaznavanje in vodenje, senzorska in aktuatorska omrežja, IoT v industrijski avtomatizaciji in infrastrukturi ter spletno vodenje in nadzor.
  • Pametni aktuatorji. Gre za usmeritev, ki je po eni strani povezana z vgrajevanjem višje stopnje inteligence v posamezne aktuatorje ( motorje, ventile, lopute, itd.), kar povečuje njihovo samostojnost. Po drugi strani pa gre za povečevanje povezljivosti aktuatorjev v skladu s konceptom IoT. Trenutni raziskovalno-razvojni poudarki so na specialnih ventilih in EC motorjih.

Dosedanja presečna področja so bila koncentrirana predvsem znotraj tehnologij vodenja, robotike ter pametnih mehatronskih orodij. V okviru SRIP ToP pa je zaznati nova presečna področja s HOM kot fotonika, sodobne proizvodne tehnologije za materiale, kot tudi z VVV kot so pametna mehatronska orodja, pametna tovarna, robotski sistemi in komponente, napredni senzorji ter širše z ostalimi SRIP-i kot so Pametna mesta in skupnosti (IKT), Pametne zgradbe in dom z lesno verigo in Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Koordinator


dr. Giovanni Godena
Zavod KC STV
Stegne 11
SI-1000 Ljubljana

Mail: giovanni.godena@ijs.si
  +386 1 477 3759

Sodelujoča podjetja

Cosylab, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.
Danfoss Trata d.o.o.
Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati d.o.o.
GZS Združenje za inženiring
Helios TBLUS d.o.o.
IJS Odsek Računalniški sistemi
IJS Odsek za sisteme in vodenje
INEA d.o.o.
INEA RBT d.o.o.
Kolektor Sisteh d.o.o.
Metronik d.o.o.
http://www.raci.si/Raci d.o.o.
https://revoz.si/sl/Revoz d.d.
http://www.riko.si/si/RIKO d.o.o.
http://www.smm.si/SMM Proizvodni sistemi d.o.o.
https://www.tecos.si/index.php/sl/TECOS
https://www.telem.si/TELEM d.o.o.
UL FE Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko
UL FS Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo (LAKOS)
Zavod KC STV