SRIP Tovarne Prihodnosti

Pametna mehatronska orodja

Pametna mehatronska orodja

Pametni stroji in pametne avtomatizirane tovarne ne morajo dovolj učinkoviti brez naprednih in pametnih industrijskih orodij. Ta postajajo kompleksni mehatronski sistemi s funkcijami spremljanja procesnih parametrov, regulacije delovanja in komunikacije s stroji in drugimi eksternimi napravami. Brez pametnega orodja je tudi pameten stroj omejeno uporaben. Glavni cilj je spremeniti orodje iz pasivnega elementa v aktivno mrežen element z lastno umetno inteligenco, ki je v celoti integriran v informacijski ekosistem podjetja.

V okviru vertikalne verige vrednosti  »Pametna mehatronska orodja« želimo v prvi vrsti povečati povezanost slovenskih orodjarn in jih pripraviti na izzive nove industrijske revolucije – Industrija 4.0. Cilj  je z aktivno vključenostjo vseh deležnikov orodjarn in tudi uporabnikov orodij premostiti težave in poiskati rešitve na vseh področjih, kjer se kažejo pomanjkljivosti.
Skupen nastop ključnih akterjev v verigi vrednosti na področju orodjarstva, ki bo integriral tako deležnike v vertikalnih verigah vrednosti kot horizontalnih mrežah, bo pripeljal do novega produkta, t.i. pametnih orodij, ki bodo predstavljali jedro digitalizirane proizvodnje v podjetjih in bodo v prihodnosti v veliki meri nadomestila sedanja klasična orodja.
Glavni cilj povezovanja v verigah vrednosti je torej spremeniti orodje iz pasivnega elementa v aktivno mrežen element z lastno umetno inteligenco, ki je popolnoma integriran v informacijski ekosistem podjetja (Industrial Internet of Things – IIoT). Tako orodje bo v vsakem trenutku sposobno aktivno spremljati proizvodni proces v orodju, ter preko vgrajene umetne inteligence aktivno sprožiti potrebne rešitve, ki bodo v realnem času odpravljale nepredvidene dogodke ter se tako izognile zastojem v proizvodnji. Poleg zasledovanja ključnega cilja h končnemu produktu pametnega mehatronskega orodja pa bo v okviru povezovanja v vertikalne verige vrednosti eden od ključnih strateških ciljev tudi vključitev naslednjih kritičnih razvojnih osi, s katerimi se bodo spopadla podjetja v orodjarski verigi v naslednjih desetih letih:

 • Proizvodnja mikro izdelkov
 • Proizvodnja mikro orodij
 • Mikro montaža
 • Mikro preoblikovanje
 • Porazdeljeno/integrirano inženirstvo
 • In-Mould tehnologije (IML/IMD)
 • Prevleke in površinske tehnologije
 • Hitra proizvodnja in izdelava prototipov
 • Maloserijska proizvodnja
 • Nove tehnike načrtovanja (Eco- Design)
 • Napredna avtomatizacija, oddaljeno nadzorovanje ter proizvodne celice
 • Novi funkcionalni materiali
 • Inovativni okolju prijazni materiali (Bio- in Eko-materiali)
 • Nanotehnologije
 • Proizvodnja strukturnih kompozitnih delov
 • Simulacijske metode in orodja za svetovalne storitve
 • Ekološko prijazni proizvodnji procesi

Dosedanja presečna področja so bila koncentrirana predvsem znotraj orodjarstva z nanotehnologijo, robotiko in tehnologijami vodenja vendar na osnovnih ravneh.

V okviru SRIP ToP pa je zaznati nova poglobljena presečna področja s HOM kot so robotika, tehnologije vodenja, sodobne proizvodne tehnologije za materiale, nanotehnologija in fotonika, kot tudi z VVV kot so pametna tovarna, napredni senzorji in širše z ostalimi SRIP-i kot so HOM IKT (Pametna mesta in skupnosti), Razvoj materialov kot končnih produktov, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo ter ostalih.

Koordinator


dr. Aleš Hančič

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije d.o.o.
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje, Slovenija

Mail: ales.hancic@tecos.si
   +386 3 490 03 20

Sodelujoča podjetja

https://www.cadcam-group.eu/CADCAM Lab d.o.o.
http://polymer.si/CAP - Center za aplikativne polimere
http://www.gorenje-orodjarna.si/si/Gorenje Orodjarna d.o.o.
IJS Odsek za tanke plasti in površine - F3
https://www.miheu.si/Miheu d.o.o.
http://www.polycom.si/Polycom d.o.o.
https://www.tecos.si/index.php/sl/TECOS
https://www.unior.si/UNIOR d.d.