SRIP Tovarne Prihodnosti

Tehnologije vodenja

Tehnologije vodenja

Tehnologija vodenja (ToP HOM TV) (avtomatizacija, informatizacija, kibernetizacija) je izrazito infrastrukturna omogočitvena tehnologija, ki je vključena v praktično vseh sodobnih napravah, strojih, procesih in sistemih z nalogo zagotavljanja njihove funkcionalnosti, zanesljivosti, varnosti in učinkovitosti delovanja. Zaradi svoje ključne vloge v končnem sistemu/izdelku je naravni integrator vseh tehnologij, ki nastopajo pri zasnovi in izvedbi novega sistema/izdelka. Gre torej za tipično horizontalno tehnologijo, ki svojo uporabo najde v okviru vertikalnih verig vrednosti na zelo različnih področjih uporabe, med katerimi izstopa uporaba tehnologij vodenja pri razvoju gradnikov, orodij in sistemov za tovarne prihodnosti. Zato je razvoj in uporaba tehnologije vodenja, kot ene najpomembnejših vej IKT, vključen v praktično vse globalne trende razvoja in inovacij v svetu.

Največji poudarek razvojnih raziskav bomo namenili:

 • zasnovi novih gradnikov, ki bodo prispevali k močnejši integraciji fizikalnega in digitalnega sveta v tovarnah prihodnosti,
 • razvoju novih postopkov, ki zagotavljajo samodejno vsestransko in globinsko analizo kakovosti izdelkov (z namenom zagotavljanja 100% kakovosti izdelkov)
 • razvoju novih postopkov za sprotno ocenjevanje „kondicije“ strojev in naprav (PHM- Prognostics & Health Management)
 • razvoju novih zmogljivih orodij za rudarjenje informacij v proizvodnih podatkih (s pomočjo matematičnih modelov).

Rezultate razvojnih aktivnosti bomo uporabili predvsem okviru vertikalne verige vrednosti Inteligentni sistemi vodenja za ToP (ToP VVV ISVOD) in tudi v okviru ostalih vertikalnih verig vrednosti znotraj SRIP ToP, predvsem v naslednjih ToP VVV:

 • Robotski sistemi in komponente,
 • Pametna mehatronska orodja,
 • Inteligentni laserski sistemi,
 • Napredni senzorji,
 • Pametni plazemski sistemi.

Izkazan pa je tudi interes za vsebinsko sodelovanje ToP HOM TV v drugih SRIP-ih, predvsem:

 • SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
 • SRIP Pametna mesta in skupnosti,
 • SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo.
Koordinator

dr. VLADIMIR JOVAN

SISTEMI IN VODENJE– E2
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova ulica 39
SI-1000 Ljubljana

Mail:  vladimir.jovan@ijs.si
Tel:   (+386) 1 477-3738

Sodelujoča podjetja

https://www.cadcam-group.eu/sl/CADCAM Lab d.o.o.
https://www.cosylab.com/Cosylab, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.
https://www.danfoss.com/sl-si/Danfoss Trata d.o.o.
https://goap.eu/sl/domov/Goap d.o.o. Nova Gorica
IJS Odsek Računalniški sistemi – E7
IJS Odsek za sisteme in vodenje – E2
IJS Odsek za tehnologije znanja – E8
IJS Odsek za umetno inteligenco – E3
http://www.inea.si/INEA d.o.o.
https://www.kolektor.com/sl/o-nas/globalna-prisotnost/kolektor-sistehKolektor Sisteh d.o.o.
http://www.lotric.si/si/Lotrič Meroslovje d.o.o.
https://www.merel.si/Merel d.o.o.
https://metronik.si/Metronik d.o.o.
https://odelo.de/slOdelo Slovenija d.o.o.
http://www.polycom.si/Polycom d.o.o.
http://www.raci.si/Raci d.o.o.
https://www.rc-nm.si/Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
Result d.o.o.
https://revoz.si/sl/Revoz d.d.
http://www.robotina.si/Robotina d.o.o.
http://www.smm.si/SMM Proizvodni sistemi d.o.o.
https://www.telem.si/TELEM d.o.o.
UL FE Laboratorij za avtonomatiko in kibernetiko
UL FE Laboratorij za strojno inteligenco
UL FS Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko (LASIM)
UL FS Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo (LAKOS)
UM FERI Inštitut za avtomatizacijo (LPA + LEOSS)
http://www.kcstv.si/Zavod KC STV