SRIP Tovarne Prihodnosti

Sodobne proizvodne metode za materiale ter nano in kvantne tehnologije

Sodobne proizvodne metode za materiale ter nano in kvantne tehnologije

Tehnološko področje povezuje procesiranje, strukturne in funkcionalne lastnosti materialov ter končno kvaliteto proizvodov. Ima ključno vlogo v številnih vertikalnih verigah vrednosti, kjer poteka razvoj in proizvodnja različnih materialov, kot so elektronske komponente, magneti, baterije, izolacija, itd. Tehnološko področje se osredotoča na nanotehnologijo kot osnovo za naslednjo generacijo izdelkov z visoko dodano vrednostjo na številnih področjih uporabe.

Koordinator

doc.dr.Matjaž Spreitzer

doc.dr. Matjaž Spreitzer

RAZISKAVE SODOBNIH MATERIALOV

INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova ulica 39
SI-1000 Ljubljana


Mail: matjaz.spreitzer(at)ijs.si
      +386 1 477-3705

Sodelujoča podjetja

https://www.helios-group.eu/sl/Helios TBLUS d.o.o.
IJS Odsek za kompleksne snovi - F7
IJS Nanostrukturni materiali - K7
http://www.talum.si/Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo