SRIP Tovarne Prihodnosti

Robotika

Robotika

Robotski sistemi in komponente

Zagotavljanje večje fleksibilnostih robotskih sistemov je glavna motivacija za številne nove raziskave na področju robotike. Povečati je potrebno prilagodljivost robotov in skrajšati čas, ki je potreben za njihovo postavitev in zagon ob spremembi izdelka. V ta namen je treba poiskati nove rešitve na področju mehatronike, na primer na področju inteligentnih senzorsko podprtih pogonov, samodejne rekonfiguracije, robotske senzorike, robotskega vida in dotika, vodenja in učenja. Uvajanje t.i. kolaborativnih robotov bo omogočilo robotizacijo v tovarnah tudi izven visoko avtomatiziranih industrijskih proizvodnih linij kot je npr. montaža, kjer bo delovni proces potekal v sodelovanju delavcev z roboti.

V okviru pobude ROBO++ smo že identificirali več perspektivnih robotskih tehnoloških področij in robotskih produktnih smeri, ki jih lahko vse skupaj povzamemo v okviru naslednjih fokusnih strokovnih področij horizontalne mreže Robotika, kjer z našimi aktivnostmi predvidevamo nadaljnji razvoj:

  • področje napredne robotske komponente zajema mehatronske sklope za robotiko, napredne senzorsko podprte robotske krmilne sisteme, pametne robotske efektorje, laserske in vizualne sisteme v robotiki,
  • področje napredni robotski sistemi zajema kognitivne robotske sisteme, napredne vmesnike človek-robot, dvo- in več-ročne robotske sisteme, robotsko diagnostiko, mobilne robotske platforme, mini-, mikro- in nano-robotske sisteme, okoljska in agro robotika,
  • področje napredno robotsko vodenje zajema robotsko vodenje po sili, 2D/3D robotski vid za adaptivno vodenje in kontrolo kakovosti, napredno robotsko učenje in programiranje
  • področje napredna robotizacija in fleksibilna proizvodnja zajema kolaborativno robotiko, rekonfigurabilne/modularne robotske sisteme, robotsko strego, montažo, varjenje, itd., robotizirane laserske obdelovalne celice, področje napredne robotske tehnologije in digitalizacija industrije zajema povezovanje robotskih sistemov in komunikacije, robotske aplikacije in Internet stvari, nadzorne sisteme v robotiki, povezovanje robotskih tehnologij z logistiko, simulacijskimi in poslovnimi modeli.

Osredotočanje strokovnih fokusnih področij bo potekalo v okviru delavnic in posvetov glede na identificirane potrebe in priložnosti ter na podlagi izdelanih analiz in strategij razvoja ekspertne skupine. V tem okviru bo sodelovala večina slovenskih raziskovalnih skupin s kompetencami na področju robotike, večina vidnih podjetij s področja izdelave robotov, robotizacije, proizvodnje robotskih sklopov ali komponent, ter končni uporabniki te tehnologije, končni uporabniki sistemov in storitev na področju avtomatizacije in robotizacije procesov ali nosilci vertikalne integracije ponudbe za trg. Na ta način bomo lahko izkristalizirali dejanske potrebe slovenske industrije v kontekstu tovarn prihodnosti (preko predlogov udeleženih podjetij in poznavanja domene tovarn prihodnosti iz sodelujočih akademskih ustanov), ocenili možnosti za skupen razvoj in izvedbo potrebnih novih gradnikov, tehnologij in storitev.

Izkazan pa je tudi interes za vsebinsko sodelovanje ToP HOM Robotika v drugih SRIP-ih, predvsem:

  • SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
  • SRIP Pametna mesta in skupnosti,
  • SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo
  • SRIP Zdravje-medicina
  • SRIP Mobilnost.
Koordinator


doc. dr. IGOR KOVAČ

INSTITUT JOŽEF STEFAN
Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko
Jamova cesta 39,
SI-1000 Ljubljana


Mail: igor.kovac(at)ijs.si
     +386 1 477 3596

Sodelujoča podjetja

http://www.albatros-pro.si/Albatros-PRO d.o.o.
https://avastar.si/sl/Avastar d.o.o.
https://www.bsh-group.com/si/BSH Hišni aparati I.D. d.o.o.
https://www.danfoss.com/sl-si/Danfoss Trata d.o.o.
https://elvez.si/Elvez d.o.o.
IJS Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko - E1
Marovt d.o.o.
https://www.merel.si/Merel d.o.o.
https://odelo.de/slOdelo Slovenija d.o.o.
http://www.inkubator-kocevje.si/Podjetniški inkubator Kočevje
Podkrižnik d.o.o.
Pomurski tehnološki park d.o.o.
https://www.rc-nm.si/Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
Redstart Instrumentation d.o.o.
http://www.rettro.si/Rettro d.o.o.
https://revoz.si/sl/Revoz d.d.
http://www.riko.si/si/RIKO d.o.o.
https://www.rls.si/RLS Merilna tehnika d.o.o.
http://toolscluster.net/TCS - Zavod - Center slovenskega orodjarskega grozda Celje
UL FE Laboratorij za robotiko
UL FE Laboratorij za strojno inteligenco
UL FRI Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme
UL FS Laboratorij za fluidno tehniko LFT
UL FS Laboratorij za lasersko tehniko (LASTEH)
UM FERI Inštitut za robotiko
https://www.unior.si/UNIOR d.d.
https://www.yaskawa.si/Yaskawa Slovenija d.o.o.