SRIP Tovarne Prihodnosti

Plazemske tehnologije

Plazemske tehnologije

Plazemske tehnologije predstavljajo ključen tehnološki preboj v sodobni industriji. Ob tesnem sodelovanju strokovnjakov s področja materialov in plazemskih tehnologij bo podjetjem omogočen razvoj novih specializiranih linij, ki bodo uporabljene v redni proizvodnji in bodo omogočale razvoj inovativnih produktov, ki jih odlikuje visoka dodana vrednost. Ključen razvoj bo usmerjen v razvoj pilotnih linij, ki bodo namenjene procesiranju različnih materialov ter avtomatizacija linij s kontinuirnim procesiranjem izdelkov in polizdelkov in s tem povečanju proizvodnje ter širjenju področja uporabe.

Plazemske tehnologije omogočajo sledeče procese:

 • plazemsko čiščenje kovinskih in nekovinskih komponent pred nadaljnjimi postopki kot na primer spajanje, brizganje, nanos specifičnih prevlek;
 • plazemsko nanostrukturiranje in funkcionalizacija kompozitnih izdelkov;
 • plazemski nanos zaščitnih prevlek z optimizirano hitrostjo in kakovostjo nanosa;
 • obdelavo izrazito hidrofobnih materialov z močnostnimi izviri UV sevanja in sprotno aktivacijo za dosego optimalne omočljivosti ali lepljivosti,
 • obdelavo medicinskih pripomočkov in vsadkov za doseganje želenih bioloških odzivov.

Rezultate razvojnih aktivnosti bomo uporabili predvsem okviru vertikalne verige vrednosti Pametni plazemski sistemi za ToP  in tudi v okviru ostalih vertikalnih verig vrednosti znotraj SRIP ToP, predvsem v naslednjih :

 • Robotski sistemi in komponente,
 • Napredni senzorji,
 • Pametni plazemski sistemi.

Izkazan pa je tudi interes za vsebinsko sodelovanje  v drugih SRIP-ih, predvsem:

 • SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
 • SRIP Materiali kot produkti,
 • SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo,
 • SRIP Trajnostna pridelava hrane.
Koordinatorka

dr. ITA JUNKAR

TEHNOLOGIJA POVRŠIN IN OPTOELEKTRONIKA – F4
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova ulica 39
SI-1000 Ljubljana

Mail: ita.junkar(at)ijs.si
    +386 1 477 38 85

Sodelujoča podjetja

https://elvez.si/Elvez d.o.o.
http://www.induktio.si/Induktio d.o.o.
IJS Fizika nizkih in srednjih energij - F2
IJS Odsek za tanke plasti in površine - F3
IJS Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko - F4
https://www.iskra.si/Iskra d.o.o.
https://www.mps.si/sl/Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
https://www.plasmadis.com/wp/Plasmadis, Plazemska diagnostika in sistemi, d.o.o.