SRIP Tovarne Prihodnosti

Cilji

Cilji

V okviru strateškega partnerstva za raziskave in inovacije SRIP ToP bomo zbrali in povezali slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere ter izpostavili prioritetna prebojna področja novih izdelkov, tehnologij in storitev za Tovarne prihodnosti. S tem bomo omogočali možnost učinkovite proizvodnje na domači lokaciji z uvedbo proizvodnih procesov, ki so sposobni samodejnega spreminjanja, prilagajanja in učenja, da dosežejo zahtevano kakovost po sprejemljivi ceni, ki omogoča podjetjem konkurenčnost in nadaljnji razvoj v okviru globalne ekonomije.

Vzpostavili bomo podporno okolje s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije, ki bo kos bodočim kadrovskim izzivom področja tako na podjetniški kot akademski ravni in bo zagotavljalo hiter prenos znanja v industrijo in novih vsebin v izobraževalni sistem. Z internacionalizacijo rezultatov skupnega razvoja, ustrezno zaščito ustvarjene industrijske lastnine, spodbujanjem visokotehnološkega podjetništva in pomoči članicam pri spoprijemanju z okoljskimi izzivi, bomo omogočali hitrejši in enostavnejši prehod podjetij na globalni trg. Podporno okolje bo obenem nudilo ustrezne storitve obstoječim podjetjem, ki se podajajo na pot transformacije v tovarne prihodnosti, glede na njihovo stopnjo razvitosti in željeno dinamiko.