Pametna tovarna

Digitalizacija, Industrija 4.0, pametne tovarne ipd. za slovenska industrijska in izvozno usmerjena podjetja, predstavljajo opis stalne evolucije, ki jo sami doživljajo in se jo lahko v obliki strateških usmeritev povzame v naslednjih treh točkah:

 • Enotno zasnovani krovni procesi s točno določenimi stičnimi in kontrolnimi točkami, ki bodo omogočali digitalizacijo najbolj pomembnih procesov podjetja in njihovo povezavo s podpornimi procesi ter procesi poslovnih partnerjev.
 • Uporaba najbolj sodobnih in optimalnih tehnologij tako pri analizi in postavitvi procesov in koncepta pametne tovarne kot pri implementaciji procesov.
 • Občutno zvišanje dodane vrednosti teh procesov.

Koncept vodenja pametne tovarne naj temelji  na simultanem razvoju vseh komponent, potrebnih za graditev pametne tovarne:

 • »pametni izdelki« … ki znajo komunicirati z opremo, ljudmi in omogočajo informacije za vodenje,
 • »pametna oprema« … ki zna komunicirati z izdelki, ljudmi in omogoča informacije za vodenje
 • »pametni ljudje« … ki so usposobljeni upravljati s pametno opremo in izdelki, ter uporabljati informacije za vodenje procesov,
 • »pametno« koncipirani procesi, ki omogočajo racionalno delo in uporabo tehnologij z jasno opredeljenimi vhodi / izhodi in karakteristikami, tako da je možna digitalizacija,
 • »pametno vodenje«, ki temelji na minimalnem številu podatkov za maksimalni učinek (dodano vrednost).

Primarni cilj vertikalne vrednostne verige Pametna tovarna je, da v okviru SRIP ToP, z aktivno vključenostjo vseh deležnikov  v Sloveniji izziv Pametne tovarne naslovi celovito in izgradi delujoče podporno okolje, ki bo omogočilo podjetjem vključevanje v različnih fazah njihove digitalne in tehnološke zrelosti.

Ključni gradniki tega podpornega okolja, ki ga bo zagotovila vertikalna veriga vrednosti Pametna tovarna  so :

 • povezava in nadgradnja podpore že vzpostavljenim vrednostnim verigam za vzpostavitev ponudbe štiri (4) stopenjske celovite storitve “pametne tovarne na ključ”,
 • vzpostavitev enotne mreže znanj in informacij o tovarnah prihodnosti,
 • vzpostavitev trinivojske demo infrastrukture (model Pametne tovarne), po modelu Open innovation,
 • vzpostavitev notranjega trga realnih industrijskih scenarijev zbranih podatkov za preverjanje moči in realne uporabne vrednosti metod umetne inteligence.

In s tem neposredno naslavljamo izzive, s katerimi se danes sooča večina slovenskih podjetij, ki v svoje poslovanje uvajajo tehnologije Industrije 4.0.

Vertikalna veriga vrednosti »Pametne tovarne« vključuje vse vertikalne verige vrednosti in horizontalne mreže znotraj SRIP ToP in predstavlja streho SRIP ToP.

To  so  nova  presečna  področja, vanj  pa  se  močno vključuje tudi IKT horizontalna mreža SRIP Pametna mesta in skupnosti, kot tudi ostali SRIP-i, kar vse skupaj pomembno vpliva na dodano vrednost celote.

Koordinator

dr. Marjan Rihar

Združenje za elektronsko in elektro industrijo
Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Mail: marjan.rihar(at)gzs.si
  +386 (0) 1 58 98 302

Sodelujoča podjetja

https://www.danfoss.com/sl-si/Danfoss Trata d.o.o.
https://ektimo.ai/Ektimo, svetovanje in razvoj, d.o.o.
https://si.gorenje.com/Gorenje d.d.
https://www.gzs.si/zbornica_elektronske_in_elektroindustrijeGZS Zbornica elektronske in elektroindustrije
http://ilirik.si/Ilirik proizvodnja in storitve d.o.o.
IJS Odsek za tehnologije znanja - E8
IJS Odsek za znanosti o okolju - O2
http://www.lotric.si/si/Lotrič Meroslovje d.o.o.
https://www.mps.si/sl/Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
https://odelo.de/slOdelo Slovenija d.o.o.
https://www.skaza.si/Plastika Skaza d.o.o.
http://www.ps-log.si/PS, d.o.o., Logatec
https://www.rc-nm.si/Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
https://revoz.si/sl/Revoz d.d.
http://www.riko.si/si/RIKO d.o.o.
http://www.robotina.si/Robotina d.o.o.
https://slowenien.ahk.de/sl/Slovensko - nemška gospodarska zbornica
http://www.sico.si/SICO, Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.
http://toolscluster.net/TCS - Zavod - Center slovenskega orodjarskega grozda Celje
http://www.tp-lj.si/slTehnološki park Ljubljana d.o.o.
http://web.fs.uni-lj.si/lasim/UL FS Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko (LASIM)
UL FS Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo (LAKOS)