Nanotehnologije

Nanotehnologija ima v vsakdanjem življenju vedno večjo vlogo. Nanomateriali omogočajo ciljno izdelavo inovativnih produktov s posebnim lastnostmi. To lahko pripomore k izdelavi novih visoko zmogljivih sistemov za shranjevanje energije in lahkih komponent, ki so pomembne za področji mobilnosti in energije. Nanoelektronske komponente omogočajo hitro obdelavo podatkov v aplikacijah Industrije 4.0. Novo razvite mikroskopske metode omogočajo na primer ugotavljanje vpliva deformacij pri obrabi materialov, kar je pomembno za razvoj končnih produktov. 

V industrijski proizvodnji nanotehnologija pripomore v procesih miniaturizacije izdelkov in pametne avtomatizacije proizvodnih postopkov, kar prinaša nove izzive glede opreme in organizacije proizvodnje. Tehnologija senzorjev ima izjemno širok spekter uporabe od pametnih naprav in sistemov za upravljanje do bio-nano senzorjev. Izjemni uspehi se kažejo na področju zdravja in medicinske diagnostike, predvsem na področju razvoja nano-dostavnih sistemov za zdravilne učinkovine.

Deležnike bomo spodbujali k odgovornemu razvoju inovacijskega potenciala nanotehnologije in zagotavljanju varne in okoljsko sprejemljive uporabo, upoštevanju nacionalnih in mednarodnih standardov, izvajanjem internacionalizacije povezovalnih aktivnosti in odprtemu dialogu z javnostjo.

V HOM Nanotehnologije načrtujemo identifikacijo in združitev obstoječih kompetenc in zmogljivosti, ki so v preteklih letih nastala v Sloveniji, na prioritetna področjih opredeljenih v različnih SRIP-ih, kjer lahko pričakujemo oblikovanje verig vrednosti in postavitev pilotnih linij:

  • Pametni senzorji in nano-senzorske strukture za industrijske, bio-medicinske in okoljevarstvene aplikacije,
  • Pametni premazi in površine od gradbeništva do medicine,
  • Komponente za industrijo in medicino,
  • Pametni sistemi za upravljanje z okoljem in viri.

Podpiramo izgradnjo čiste sobe za potrebe izvajanja aktivnosti vseh akterjev SRIP-a in razvoj novih tehnologij.

Izkazan pa je tudi interes za vsebinsko sodelovanje ToP HOM nanotehnologije v drugih SRIP-ih, predvsem:

  • SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
  • SRIP Pametna mesta in skupnosti,
  • SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo,
  • SRIP Zdravje-medicina,
  • SRIP Mobilnost,
  • SRIP Materiali kot končni produkti.

Koordinatorka

Martina Knavs

KOMPLEKSNE SNOVI – F7
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova ulica 39
SI-1000 Ljubljana


Mail: martina.knavs(at)ijs.si
      +386 1 477 32 20

Sodelujoča podjetja

http://www.nanocenter.si/Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – CO Nanocenter
https://www.helios-group.eu/sl/Helios TBLUS d.o.o.
http://ilirik.si/Ilirik proizvodnja in storitve d.o.o.
IJS Odsek za kompleksne snovi – F7
IJS Nanostrukturni materiali – K7
http://www.talum.si/Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo