SRIP Tovarne Prihodnosti

Razpisi programa Digital Europe

Objavljeni razpisi:

Program Digitalna Evropa je namenjen krepitvi evropske strateške digitalne suverenosti in uvajanju naprednih digitalnih rešitev v javni sektor in podjetja, s čimer želi Evropska komisija prispevati k hitrejši in učinkovitejši digitalni preobrazbi.

Predvidene strateške naložbe v ključne stebre programa (HPC, kibernetska varnost, umetna inteligenca, napredna digitalna znanja in spretnosti) bodo pripomogle k uresničevanju zastavljenih ciljev EU v okviru evropskega digitalnega desetletja.