SRIP Tovarne Prihodnosti

Objavljeni prvi razpisi na podlagi programa Obzorje Evropa za obdobje 2023-2024

Evropska komisija je sprejela glavni delovni program raziskovalnega programa Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024 s proračunom približno 13,5 milijarde evrov. Prvi razpisi za zbiranje predlogov so bili objavljeni 7. decembra. Evropska komisija bo do 16. februarja 2023 organizirala  spletne informativne dneve, na katerih bodo njeni predstavniki razpise podrobneje predstavljali in odgovarjali na vprašanja udeležencev. Člani lahko dobijo podrobnejše informacije tudi na SBRA.

V proračunu je 5,67 milijarde evrov predvidenih za projekte za uresničevanju ključnih ciljev v zvezi s podnebnimi ukrepi, iskanjem inovativnih rešitev za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam. Več kot 4,5 milijarde evrov je predvidenih za projektom za podporo digitalnemu prehodu EU, vključno z razvojem temeljnih digitalnih tehnologij in spodbujanjem njihove vključitve v naše življenje.

Skoraj 970 milijonov evrov je predvidenih za pospešitev prehoda na čisto energijo v skladu z načrtom REPowerEU ter povečanju energetske neodvisnosti Evrope od nezanesljivih dobaviteljev in fosilnih goriv, za katera so značilna močna nihanja cen. V programu je predvidena ciljno usmerjena podpora Ukrajini. Novi ukrepi vključujejo krepitev dostopa raziskovalcev iz Ukrajine do evropskih raziskovalnih infrastruktur, nadaljnjo podporo ukrajinskim znanstvenikom s področja zdravstva in podporo podnebno nevtralni obnovi ukrajinskih mest v okviru misije EU za podnebno nevtralna in pametna mesta.

Več kot 600 milijonov evrov je v letu 2023 predvidenih za pet misij EU. S temi sredstvi je predvidena  podpora za raziskave in inovacije, ki naj bi omogočile na primer boljšo pripravljenost lokalnih in regionalnih oblasti na soočanje s tveganji, povezanim s podnebjem, obnovo vsaj 25 000 kilometrov rek, sklenitev pogodb o podnebno nevtralnih mestih s 100 mesti, za uvedbo programov za spremljanje tal ali optimizacijo minimalno invazivnih diagnostičnih posegov za odkrivanje raka.

Koristne informacije:

  • Spletna stran s programom in razpisi:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

Vir: SBRA