SRIP Tovarne Prihodnosti

Poziv v okviru instrumenta Circularinvest

Izšel je nov poziv v okviru instrumenta Circularinvest za pripravo na financiranje in razvoj projektov krožnega gospodarstva v sklopu Iniciative za razvoj krožnih mest in regij (CCRI) pri Evropski uniji. Program se izvaja v sklopu programa Obzorje Evropa (Horizon Europe). Namenjen je premostitvi vrzeli med zasnovo krožnih projektov in investitorji in je osredotočen na strokovno podporo pri usposabljanju projektov za to, da postanejo »investment-ready« in s tem izboljšajo dostop do virov financiranja  za njihovo izvedbo.  Izbor na razpisu prinaša strokovno podporo vrhunskih ekspertnih storitev za realizacijo krožnih projektov v obliki mentorskega programa za izbrane prijavitelje.

Razpis je dosegljiv na tem naslovu: https://www.circularinvest.eu/about

Dodatne informacije in pomoč prijaviteljem v Sloveniji: info@meta-circularity.eu