SRIP Tovarne Prihodnosti

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) zbira od vas, ko postanete člani SRIP ToP ali se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale produkte SRIP ToP.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti (SRIP ToP)

Tržaška 134, 1000 Ljubljana

Telefon: 070 551 069

e-mail: ctop@ijs.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati vsebine SRIP ToP (e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale produkte SRIP ToP), morate na spletni e-naslov ctop@ijs.si poslati naslednje kontaktne podatke:

  • Ime
  • priimek
  • podjetje, v katerem ste zaposleni
  • e-poštni naslov

ali izpolniti spletni obrazec za Prijavo (polje: Subscribing to Members-ctop).

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji prijave potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov SRIP ToP, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov SRIP ToP.

SRIP ToP spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu SRIP ToP določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na SRIP ToP, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. SRIP ToP ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodke, publikacije in ostale produkte SRIP ToP obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko se preko prijavnega obrazca (polje: Subscribing to Members-ctop) na spletni strani oz. e-poštnega sporočila na naslov ctop@ijs.si prijavite na prejemenje novic s svojimi osebnimi podatki. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete z izpolnitvijo Odjave (polje: Members-ctop Subscribers) oz. preko elektronske pošte na naslov: ctop@ijs.si, z besedilnim opisom. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah SRIP ToP (e-novicah, dogodkih, publikacijah in ostalih produktih SRIP ToP). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Spremembo vaših podatkov lahko kadarkoli sporočite na naslov ctop@ijs.si.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na ekipo SRIP ToP, ki vam je na voljo na e-naslovu:ctop@ijs.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

SRIP ToP hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin (novic, vabil na dogodke, publikacij in ostalih produktov SRIP ToP), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani SRIP ToP in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu SRIP ToP blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.