SRIP Tovarne Prihodnosti

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Horizontalna mreža IKT se nahaja v SRIP Pametna mesta in skupnosti na povezavi.