Tehnologije

Za učinkovito delovanje Vertikalnih verig vrednosti (VVV), ki s svojimi fokusnimi področji predstavljajo sinergije SRIP ToP, je nujen tudi razvoj omogočitvenih tehnologij. Omogočitvene tehnologije v SRIP ToP so povezane v Horizontalne mreže (HOM) in predstavljajo bazo znanja tako za VVV v SRIP ToP, kot tudi za vrednostne verige iz drugih SRIP-ov. V okviru navedenih HOM v SRIP ToP sodelujejo slovenski deležniki s kompetencami na področju robotike, tehnologije vodenja, nanotehnologije, fotonike, plazemske tehnologije in sodobnih proizvodnih tehnologij za materiale. Deležniki HOM sodelujejo v SRIP ToP in ostalih SRIP-ih skozi usklajevanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, souporabo zmogljivosti, znanj in izkušenj, razvoj človeških virov, mreženjem in skupnim zastopanjem interesov v tujini.

Tehnologije:

Robotski sistemi in komponente
Robotika
ICS.00_jpg_srz
Tehnologije vodenja
nano1024-e1400502699196
Nanotehnologije
Fotonika_newMaterials
Fotonika
plasma-ball-4-7-2013_macbook-pro-2880x1800
Plazemske tehnologije
advanced materials
Sodobne proizvodne tehnologije za materiale
PMIS
Informacijske in komunikacijske tehnologije