SRIP Tovarne Prihodnosti

Loading dogodki

« Vsi dogodki

 • This event has passed.

Intenzivno usposabljanje: VODJA VITKIH PROJEKTOV IZBOLJŠAV

22.09. : 08:00 - 16:00

€2950

Problem: V večini organizacij se izvede premalo projektov izboljšav na sistematičen način.

Preveč časa se porabi za gašenje požarov in premalo za sistematičen, strateški razvoj organizacije in sodelavcev.

Razlogov za to je veliko in vplivajo na vse zaposlene:

 • Sodelavci v procesu se srečujejo s premiki planov, manjkajočimi in napačnimi podatki in materiali, premalo zanesljivo opremo, preobremenitvami, ponavljajočimi se problemi, nedosegljivostjo služb in nadrejenih.
 • Vodje oddelkov in služb so med kladivom in nakovalom, kljub težavam v procesu ter pomanjkanju prostora in usposobljenih, opolnomočenih in motiviranih sodelavcev morajo dosegati rezultate.
 • Direktor in vodstvena ekipa so izredno motivirani in delajo cele dneve, vendar vidijo premajhno rast prodaje in dodane vrednosti na zaposlenega. Če si upajo pomeriti zavzetost sodelavcev, rezultati niso zavidljivi. Investirajo in uvajajo razne rešitve, vendar se zamujene dobave in reklamacije kupcev, nezanesljivi dobavitelji, preveč denarja v zalogah in nizka privlačnost za novo zaposlene ne izboljšujejo.

Vitkost je boljši način dela:

 • Zgodovinsko gledano je bilo več pristopov, kot so 20 ključev, 6 sigma, BPR …, prevladala pa je vitkost, po angleško Lean, pristop, ki ga danes srečamo v večini programov usposabljanj v mednarodnih organizacijah.
 • Vitkost nikakor ni omejena na industrijo. Uporablja se tudi v storitvenih dejavnostih, gradbeništvu, gostinstvu, zdravstvu, vojski, upravi, šolah, političnih, nevladnih in dobrodelnih ustanovah, skratka povsod, kjer bi sodelavci radi z manj napora bolj motivirano dosegli več.
 • Vitkost je drugačen način vodenja, kjer sodelavci v malih skupinah nenehno rešujejo probleme in izboljšujejo varnost, kakovost in produktivnost. Vsi vodstveni nivoji pa jih pri tem podpirajo.
 • Digitalizacija in Industrija 4.0 sta nadgradnji vitkosti, saj potrebujeta urejene procese, motivirane sodelavce in hitro reševanje problemov.

Z udeležbo na praktičnem štirimesečnem usposabljanju Vodja vitkih procesov izboljšav udeleženci in sponzorji pridobite znanje in kompetence za uspešno vodenje projektov vitkosti v svojih organizacijah.

Strokovni vodja usposabljanja je dr. Peter Metlikovič.

Glavni rezultat intenzivnega usposabljanja bo zaključen projekt izboljšave s prihrankom, ki bo znatno presegel strošek usposabljanja.

 • Udeleženci izdelate tudi samooceno zrelosti podjetja po metodi Lean Sensei od American Association for Manufacturing Excellence, ki grafično prikaže, katera so prioritetna področja nadaljnjega razvoja vaše organizacije.
 • 7 dni usposabljanja se odvije v 4-ih mesecih.
 • Udeleženci spoznate in vadite filozofijo in orodja vitkosti, kar predebatiramo na podlagi referenčne knjige in konkretnih primerov iz različnih organizacij.
 • V skupini udeležencev se tudi horizontalno prenaša znanje in izkušnje iz različnih praks organizacij.
 • Ker je to interaktivno usposabljanje, bomo vsebino prilagajali konkretnim potrebam in vprašanjem udeležencev.
 • Vsak udeleženec ima sponzorja, člana vodstva organizacije, ki ga pri projektu usmerja in podpira ter se soudeleži nekaterih usposabljanj.
 • Ogled primera vitke organizacije.
 • Usposabljanje zaključite s predstavitvijo projektne naloge in prejmete naziv vodja vitkih projektov izboljšav.
 • S pridobljenim znanjem boste lahko vodili projekte izboljšav ali oddelek.

Sponzorji *:
Ker je uspešnost projekta uvajanja vitkih izboljšav v prakso zelo povezana s podporo in ustreznim sodelovanjem vodstva, program le pri nekaterih delavnicah usposabljanja vključuje tudi enega od članov vodstva organizacije – sponzorja:

 • Vsak udeleženec mora imeti sponzorja. To je član uprave ali vodstvene ekipe organizacije, ki redno tedensko 15 min debatira z udeležencem o stanju projekta. V večini primerov je to vodja od udeleženca ali direktor od vodje.
 • Sponzor vedno uporablja ista coaching vprašanja: izziv, stanje, vmesni cilj, prepreke, zadnja aktivnost, kaj smo se naučili, naslednje aktivnosti, kaj pričakujemo do kdaj. Izziva in podpira. NE daje rešitev in se odpove mikromanagiranju.
 • Sponzorji so skupaj z udeleženci fizično prisotni na usposabljanju prva dva dneva in potem še 4. in 7. dan 2 uri preko spleta.

Za dodatne informacije in program obiščite www.siq.si.

Organizator

SIQ
Telefon:
01 5609 894
E-naslov:
tanja.bencek@siq.si
View Organizator Website