Loading dogodki

« Vsi dogodki

 • Ta dogodek je minil.

Šola Industrija 4.0

18/10/2022 : 09:00 - 14:00

€1290

Preobrazba proizvodnih procesov v podporo novim poslovnim modelom.

Organizacije se vse bolj zavedajo, da bodo le s trajnim razvojem in izboljševanjem procesov sposobne konkurirati v spremenjenih tržnih pogojih (spremenjene globalne okoliščine, pojav novih tehnologij in materialov, spremenjene navade potrošnikov in uporabnikov, pomanjkanje delovne sile …) in se uspešno vključevati v globalne verige vrednosti. Ključni izziv, s katerim se v aktualnem času srečujejo zlasti proizvodna podjetja, je pravzaprav agilno obvladovanje omenjenih spremenjenih okoliščin v poslovnem okolju.

Le organizacije, ki bodo ob odzivu na zunanje okoliščine v obsegu razpoložljivih virov sposobne ustrezno optimizirati notranje procese in nuditi še bolj kakovostne proizvode in storitve, bodo nagrajene z višjo dodano vrednostjo in lojalnostjo svojih sodelavcev in odjemalcev. Takšna prilagodljivost organizacije, ki na nek način spominja na avtopoietičen (samokrmiljen) organizem, pa ni mogoča brez medsebojno povezanih in informacijsko podprtih procesov ter njihovega krmiljenja na osnovi objektivnih dejstev. Na tem mestu se izkažeta digitalizacija in avtomatizacija procesov kot ključni dopolnili odločanju vodstva v realnem času, kot nenadomestljiva podpora zaposlenim pri učinkoviti realizaciji procesov in poslovnih idej ter čedalje bolj celo kot uresničljiv odgovor na pomanjkanje človeških virov.

Kaj pridobite udeleženci?

 • Celovitejše razumevanje koncepta Industrije 4.0 in Družbe 5.0,
 • potrebno znanje o pristopih in tehnologijah ter predstavitev primerov dobrih praks,
 • znanje za identifikacijo obstoječega in želenega stanja industrializacije podjetja,
 • usmeritve za pripravo akcijskega načrta preobrazbe na nivo Industrije 4.0 ob podpori mentorja,
 • praktično znanje za samostojno vodenje internih projektov digitalne transformacije proizvodnih procesov,
 • nove ideje in izmenjavo dobrih praks,
 • ogled Laboratorija za tovarne prihodnosti (LABTOP).

Kaj pridobi organizacija? 

 • Razumevanje učinkov prehoda na nivo Industrije 4.0, kot so povečanje dobavne sposobnosti organizacije, vertikalna integracija procesov od prodaje do dostave, povečana odpornost na motnje v zunanjem in notranjem poslovnem okolju, nadzor delovanja v realnem času in možnosti uporabe umetne inteligence pri odločanju,
 • samooceno o trenutnem nivoju,
 • znanje o poslovnih in tehnoloških trendih pri digitalizaciji poslovanja,
 • širši vpogled v ekonomsko upravičenost investicij,
 • usposobljene sodelavce, ki lahko tvorno soustvarjajo prehod na nivo Industrije 4.0,
 • usposobljene sodelavce za interno vodenje projektov digitalizacije procesov, uporabo sodobnih pristopov pri načrtovanju izdelkov ter za avtomatizacijo proizvodnje.

Program

Šola bo potekala v hibridni izvedbi, kar pomeni v kombinaciji spletnega in učilniškega usposabljanja ter individualnega in interaktivnega dela. Delavnice bodo potekale od 9. do 14. ure.

1. dan: E-delavnica: Temelji Industrija 4.0 in digitalne kompetence, (Janez Furlan), 18. oktober 2022

Prvi dan se lahko udeležencu pridruži še član vodstva organizacije (en sodelavec), ki ga področje Industrije 4.0 ter implementacija le-te v organizacijo zanima. Kasneje lahko organizacija izšola več sodelavcev ali pa usposabljanje izvedemo po meri organizacije na sedežu organizacije.

– Industrija 4.0 in Družba 5.0 – opredelitev njunih značilnosti in razsežnosti

– Ključni vidiki (8 vidikov)

– Prednosti Industrije 4.0

– Industrija 4.0 in vpliv na poslovni model ter sistem vodenja

– Klasifikacija in identifikacija potrebnih digitalnih kompetenc

– Sodelovanje človeka in robota – dehumanizacija zaposlenih ali humanizacija dela

– Predstavitev modela industrijske zrelosti (analiza razkoraka)

Vmesna naloga: Izvedba samoocene trenutnega stanja v organizaciji udeleženca.

2. dan: Faze preobrazbe Industrija 4.0 (Marko Mandelj, Matevž Mesojednik), 25. oktober 2022

– Preobrazba se začne pri vodstvu

– Digitalna strategija in kazalniki uspešnosti preobrazbe

– Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, vključitev v digitalno verigo vrednosti

– Razvoj digitalne kulture, digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest (upravljanje s spremembami pri preobrazbi podjetja)

– Digitalizacija procesov realizacije

– Industrija 4.0 in obvladovanje digitalnih tveganj

3. dan: Metode in orodja Industrija 4.0 (Marko Mandelj); 8. november 2022

– Virtualno resničen svet – Industrijski internet stvari

– Nadzor, analiza in napredno vodenje procesov v realnem času

– Sodobne tehnologije nadzora nad delovanjem procesov in parametrov kakovosti – Avtomatizacija in robotizacija

– vizija tako podprtih procesov, osnovni napotki

– Primer terminskega plana preobrazbe podjetja

4. dan: E-delavnica: Tehnologije Industrije 4.0 in izračun ocene ekonomičnosti investicij v digitalno transformacijo (Janez Furlan), 14. november 2022

– Predstavitev tehnologij Industrije 4.0 in nadgradnja proizvodnih procesov (up-scaling)

– Dvig zmogljivosti, fleksibilnosti, učinkovitosti in kakovosti proizvodov

– Napredne tehnike kontrole kakovosti – Modeliranje ekonomske upravičenosti investicij v nadgradnjo procesov na nivo I4.0

5. dan: Predstavitev projektnih nalog ter ogled laboratorija za tovarne prihodnosti v Razvojnem centru Novo mesto, 25. november 2022

Zadnji dan šole predstavite svojo projektno nalogo ali akcijski načrt preobrazbe. Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv skrbnik projektov digitalne preobrazbe. 

Izvedba 5. dneva šole bo na lokaciji Razvojnega centra Novo mesto, kjer si boste ogledali Laboratorij za tovarne prihodnosti (LABTOP), ki je učni industrijski laboratorij za motiviranje, poučevanje, aplikativno raziskovanje in testiranje. Laboratorij predstavlja najsodobnejše tehnologije, koncepte in rešitve za pametne tovarne z integracijo poslovnega sistema kot vezni člen v celotnem proizvodnem procesu. Na devetih demonstracijskih mestih omogoča vpogled v poslovni sistem (ERP), sistem za upravljanje proizvodnje (MES), manipulativne in kolaborativne robote, avtonomni voziček (AGV), obogateno resničnost (AR) in pametne senzorje (RFID tehnologija).

Ciljna skupina

 • Vsi, ki načrtujete procese digitalizacije/avtomatizacije/preobrazbe podjetja ali pri tem sodelujete/želite samostojno voditi interne projekte preobrazbe procesov v podjetjih,
 • vsi, ki želite nadgraditi svoja znanja s področja uvajanja in vodenja procesov digitalizacije in avtomatizacije v podjetjih.

Strokovni vodja Šole Industrija 4.0 je Janez Furlan.

Kotizacija

Investicija v 5-dnevno intenzivno usposabljanje znaša:

 • 1.161,00 EUR + 22 % DDV (10 % popust), če je organizacija imetnik SIQ certifikata ali če se na šolo prijavita najmanj 2 osebi iz iste organizacije;
 • 1.096,50 EUR + 22 % DDV (15 % popust), če je organizacija član SRIP TOP;
 • 1.290,00 EUR + 22 % DDV za vse ostale prijave.
  Popusti se med seboj ne seštevajo.

Možna je tudi posamezna prijava na prvo e-delavnico Temelji Industrije 4.0 in digitalne kompetence ter četrto e-delavnico Tehnologije Industrije 4.0 in izračun ocene ekonomičnosti investicij v digitalno transformacijo. Kotizacija za posamezno delavnico znaša 239,00 EUR + 22 % DDV. Na ostale vsebine šole posamezna prijava ni možna.

Kotizacija vključuje:

 • pripravo in izvedbo šole,
 • možnost udeležbe dodatnega udeleženca na prvem dnevu šole,
 • e-gradivo,
 • mentorstvo pri izdelavi projektne naloge,
 • napitke med odmori ter parkiranje,
 • potrdilo o udeležbi na intenzivnem usposabljanju Šole Industrija 4.0 ter naziv Skrbnik projektov digitalne preobrazbe,
 • ogled Laboratorija za tovarne prihodnosti (LABTOP).

Izvedba izobraževanj v organizaciji SIQ

Popust za člane/nečlane:

 • člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo,
 • člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo,

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo. Popusti veljajo le za izobraževanja, ki trajajo vsaj 7 pedagoških ur.

Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv »skrbnik projektov digitalne preobrazbe«.

PRIJAVA

Podrobnosti

Datum:
18/10/2022
Ura:
09:00 - 14:00
Cena:
€1290
Kategorija Dogodek:
Spletna stran:
https://www.siq.si/izobrazevanje/program/izobrazevanje/?sola-industrija-40---novost&id=38834C70-F4DE-EB11-80FE-005056B80B8C

Organizator

SIQ
Phone
01 5609 894
Email
tanja.bencek@siq.si
Poglej Organizator spletno stran