SRIP Tovarne Prihodnosti

Odprt dostop do raziskovalne infrastrukture JRC EC

Obveščamo vas, da je bil odprt dostop do raziskovalne infrastrukture Skupnega raziskovalnega središča Evropske Komisije (JRC EC), tako raziskovalnim organizacijam (skupnostim), kot tudi podjetjem. Glede uporabe je uveden poseben protokol. V kolikor se bo raziskava nanašala na negospodarsko dejavnost (objava – razširjanje) je predvidena brezplačna uporaba (v primeru večjih stroškov, se jih pokrije), za podjetja pa bo uporaba odplačna.

Več informacij

Prav tako pa je možen tudi dostop do določene raziskovalne opreme na IJS. Vaše želje pošljite na ctop@ijs.si in pomagali vam bomo, če bo le mogoče.