SRIP Tovarne Prihodnosti

SRIP ToP in sodelovanje v razpisu EIT KIC Manufacturing

SRIP Tovarne prihodnosti s svojima članoma Tecos d.o.o. in Tehnološkim parkom sodeluje kot partner v konzorciju za pripravo  vseevropske  prijave  na razpisu  za  Knowledge Innovation Centre (KIC) Manufacturing, ki ga razpisuje European Institute of Technology (EIT).

Sodelovanje bo članom SRIP ToP omogočilo dostop do servisov KIC Manufacturing, ki jih bodo bodo ponujali partnerji konzorcija na  celotnem ozemlju EU, ki vključujejo tako možnosti izobraževanja,  demonstracijskih aktivnosti , medevropskega inovacijskega povezovanja.
Poleg tega bo omogočal tudi sodelovanje članov pri pripravi vsebin lokalnega KIC.

Sodelovali smo na prvi skupščini partnerstva, kjer smo pripravljali  strateška  izhodišča in usmeritve in se dogovorili za sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo programa.