SRIP Tovarne Prihodnosti

Znani so rezultati javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Za javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, ki je bil  objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/17, z dne 30.6.2017  je bilo za 1. odpiranje v letu 2017  razpisanih 30.000.000,00 EUR sredstev. Na javni razpis je pravočasno prispelo 191 vlog  v skupni vrednosti predlaganega sofinanciranja 59.312.486,00 EUR.
Za sofinanciranje je odobrenih 83 vlog v skupni vrednosti 27.842.618,60 EUR.

Za področje SRIP Tovarne prihodnosti je bilo odobrenih 12 projektov v znesku sofinanciranja  3.375.118 EUR, kar nas po uspešnosti med SRIP-i uvršča na drugo mesto.

Nerazdeljena sredstva, za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija v višini 1.850.818,83 EUR ter za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija  v višini 306.562,57 EUR, se prenesejo v drugo odpiranje, za katerega je oddaja vlog 11.5.2018.

Prikaz števila odobrenih projektov po posameznih SRIPih

 

Prikaz razporeditve sredstev po posameznih SRIPih

 

Bolj natančne podatke o rezultatih razpisa po posameznih projektih in njihovih nosilcih najdete na  tej povezavi .