SRIP Tovarne Prihodnosti

Nagrada nemškega gospodarstva – družbena odgovornost 4.0

Spoštovani,

ali pri implementaciji digitalizacije dosegate visoke ekonomske učinke, poleg tega pa digitalizacija pozitivno vpliva tudi na vaše zaposlene, jih razbremeni ali motivira k drugim nalogam?
Ali z digitalizacijo procesov dosegate posebne prihranke pri porabi energije, časa, virov?
Ali ima projekt digitalizacije tudi pozitivne učinke na okolje in lokalno skupnost?

Slovensko nemška gospodarska zbornica se  Nagrado nemškega gospodarstva  osredotoča na družbeno odgovornost 4.0 – vedno pomembnejši del v mozaiku procesa digitalizacije, kjer se morajo podjetja za dosego dolgoročnih in celostnih učinkov poleg ekonomskih vidikov digitalizacije osredotočati tudi na družbene in okoljske učinke svojega delovanja.
Če menite, da ste podjetje z inovativnimi koncepti na tem področju (izdelki, dizajn, ekipa, storitve), imate primere dobre prakse digitalizacije ali ste posebno aktivnni v slovensko-nemških gospodarskih odnosih, vas vabimo, da se prijavite za Nagrado nemškega gospodarstva!

Prijavite se tako, da izpolnjen prijavni obrazec pošljete na nina.jazbec@ahkslo.si do 30. marca 2018.

Vabljeni k sodelovanju!

Več informacij in prijava

Slavnostna podelitev nagrade

Datum: sreda, 9. maj 2018, 19.00–22.00