SRIP Tovarne Prihodnosti

Srečanje članov konzorcija programa GOSTOP v Portorožu

 

V okviru Industrijskega foruma IRT 2018 4. junija 2018 v Portorožu je potekalo tudi srečanje vseh partnerjev programa „Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti – GOSTOP“.

Na sredini izvajanja programa je 19 partnerjev iz trinajstih slovenskih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij predstavilo do sedaj opravljeno delo, pri katerem so kritično maso znanj in izkušenj iskali predvsem na tehnoloških področjih, ki imajo v Sloveniji že danes določene komparativne prednosti in zato možnosti za večjo uveljavitev slovenskega znanja tudi v svetu; to so predvsem tehnologije vodenja sistemov, robotika, orodjarstvo in fotonika.

Izkazalo se je, da veliko število partnerjev uspešno sodeluje pri prenosu in deljenju znanja med akademskimi okolji  in industrijskimi podetji. Nastajajo obrisi  prebojnih inovativnih rešitev in produktov in opazen dvig razvojnih kompetenc industrijskih podjetij ter razvojno sodelovanje tudi med konkurenčnimi podjetji.

Predlagamo , da v bodoče program Gostop  razširimo še z ostalimi ključnimi tehnologijami , ki nastopajo v SRIP Tovarne prihodnosti.

Velikost in raznolikost konzorcija  s številnimi partnerstvi se je ob odličnem vodenju projekta pokazala  kot velika prednost in želimo si, da v bodoče ne bo prišlo do drobljenja  projekta na manjše dele, saj bi  s tem izgubili  povezovalno komponento, ki jo je projekt uspel ustvariti .

Program GOSTOP bo gotovo pospešil razumevanje in pomen uporabe koncepta pametnih tovarn v Sloveniji, vsi udeleženci pa so izrazili pričakovanja o podpori nove slovenske vlade nadaljevanju programa .

Na rezultate konzorcija smo  v SRIP ToP izredno ponosni in  jih bomo ustrezno podprli tako pri domačih odločevalcih kot tudi pri naših partnerjih v tujini!