SRIP Tovarne Prihodnosti

Razpis za ekspertne evalvatorje Inovacijskega Sklada (Innovation Fund)

Sporočamo, da je bil pred kratkim objavljen razpis za strokovne evalvatorje Inovacijskega Sklada (Innovation Fund). Kot naslednik programa NER 300, je Inovacijski Sklad namenjen podpori inovativnih nizkoogljičnih tehnologij v energetsko zahtevnih industrijah, inovativnih obnovljivih virih energije, shranjevanju energije in zajemanju, uporabi in skladiščenju ogljika, pri vzletu in doseganju trga. Inovacijski sklad, ki lahko za obdobje 2020 do 2030 v odvisnosti od cene ogljika znaša približno 10 milijard EUR, se bo osredotočil na zelo inovativne tehnologije in velike vodilne projekte z evropsko dodano vrednostjo, ki lahko prinesejo znatno zmanjšanje emisij. Inovacijski Sklad bo ključni instrument financiranja za uresničevanje zavez EU, sprejetih v okviru Pariškega sporazuma, in doseganje strateške vizije Evropske komisije o podnebno nevtralni Evropi do leta 2050. Njegov pomen je prepoznan tudi v Evropskem sporočilu o zelenem sporazumu in Evropskem trajnostnem naložbenenm načrtu.

Evropska komisija namerava leta 2020 upravljanje komponente nepovratnega sklada za inovacije prenesti na INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Prvi razpis za projektne predloge je predviden za to poletje, nato pa redni razpisi do leta 2030.

Kot rezultat tega sedaj vabijo vse strokovnjake, ki so zainteresirani za ključno vlogo v velikem ter povsem novem instrumentu EU za dekarbonizacijo evropske industrije in pomagati pri doseganju zelene ponudbe EU, da se do 31. marca 2020 prijavijo prek zbirke ekspertov EU portala za financiranje in razpise. Za več informacij obiščite spletno stran programa.