SRIP Tovarne Prihodnosti

Iščemo eksperte na področju Industrije 4.0

V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in MGRT koordinira center TECOS, objavljamo razpis za mednarodno skupino ekspertov, kjer k prijavi vabimo strokovnjake s področja Industrije 4.0. To je prvi razpis od skupno treh, ki bodo objavljeni tekom projekta.

High Impact Action (HIA) je projekt, ki temelji na pilotiranju „transformativnega mehanizma“. Ta se osredotoča na razvoj fizične in virtualne platforme za demonstracijo in vodenje modularnih ter rekonfigurabilnih proizvodnih celic iz različnih panog. V svoji končni verziji bo ta zbirala vso opremo, vire, strokovno znanje ter ljudi iz širokega kroga organizacij (raziskovalne in tehnološke organizacije, centri odličnosti, MSP itd.), ki so specializirani za razvoj in uvajanje rešitev na področju Industrije 4.0.

V projektu bo aktivna 5-članska mednarodna ekspertna skupina, ki bo delovala kot evalvator pri 3. HIA razpisu za dodelitev vavčerjev 5 MSP podjetjem v skupni vrednosti 250.000 €. Hkrati bo skupina delovala kot recenzent končnega poročila projekta oz. specifikacij za beta verzijo omenjene platforme, katerega bo napisala skupina strokovnjakov znotraj centra SRIP ToP.

HIA International Expert Group Open Call
HIA International Expert Group Open Call

Za dodatne informacije si preberite razpis, ali pišite na simona.vernon@tecos.si oz. matic.erzen@ijs.si.

Rok za prijavo je bil podaljšan do 15. 9.2020.

Vse zainteresirane vljudno vabimo k prijavi.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije.