SRIP Tovarne Prihodnosti

Izraz interesa za sodelovanje v projektu Circular 4.0

Vabimo zainteresirana mala in srednje velika podjetja, da izrazijo svoj interes za sodelovanje pri izvajanju aktivnosti projekta Circular 4.0 kot npr. testiranje novih orodij za presojo digitalne zrelosti in krožne zrelosti podjetja, predstavitve primerov dobrih praks uvajanja krožnih sistemov poslovanja s pomočjo digitalizacije in tehnologij I4.0, sodelovanje v skupinah strokovnjakov alpskega območja za področja razvoja proizvodov, optimizacije poslovanja in vračanja vrednosti; pilotna testiranja poslovnih procesov in praks razvitih v okviru projekta Circular 4.0 in drugih aktivnosti v projektu Circular 4.0 v alpski regiji.

Za prijavo izpolnite spletni obrazec.

 Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije v okviru programa Interreg Območje Alp