SRIP Tovarne Prihodnosti

Obvestilo za vodje projektov na IJS

V razpisih ARRS je zahteva, da prijavitelj (so)financiranih raziskovalnih projektov na spletnem mestu svoje RO odpre posebno spletno stran, ki je namenjena opisu projektov.

Obveščamo vas, da je na spletni naslov https://www.ijs.si/ijsw/ARRSProjekti/SeznamARRSProjekti dodan seznam projektov za leto 2020, ki jih izvaja IJS.  Prosijo, da odsečni vodje projektov dopolnijo podatke pri svojih projektih iz seznama.

Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020* morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora skladno s 105. členom pravilnika vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.