SRIP Tovarne Prihodnosti

Izdaja e-priročnika Go-DIP za izboljšanje upravljanja z digitalnimi podatki v podjetjih – projekt Go DIP

Z izdajo preglednega e-priročnika za upravljanje z digitalno intelektualno lastnino v podjetjih je 30. 4. 2022 Center Tovarne prihodnosti SRIP ToP na IJS zaključil izvajanje enoletnega projekta Go-DIP – Upravljanje z digitalno intelektualno lastnino v procesih digitalizacije proizvodnih podjetij. Gre za pomemben prispevek SRIP Tovarne prihodnosti in Inštituta Jožef Štefan k procesom digitalizacije v evropskih podjetjih in k izgradnji novih, na digitalnih podatkih temelječih poslovnih modelov. Projekt  naslavlja aktualne izzive Evropske skupnosti na področju dostopa, rabe in ponovne uporabe podatkov, etične rabe in zaupanja v podatke na področju umetne inteligence.

Projekt Go-DIP je spremljal različne vidike upravljanja z digitalno intelektualno lastnino v podjetjih, in sicer na treh področjih: delitev digitalnih podatkov in na digitalnih podatkih temelječe inovacije, upravljanje intelektualne lastnine na področju programske opreme in upravljanje s podatki ter lastništvo nad podatki in izkoriščanje podatkovne intelektualne lastnine.

Projekt je skozi praktične delavnice s podjetji in strokovnjaki iz Švice, Italije in Slovenije, preko vprašalnika posredovanega podjetjem in z izborom konkretnih praks v podjetjih naslavljal vprašanja kot so npr. kateri digitalni podatki so predmet pogodb, ali so pravice izkoriščanja digitalnih podatkov ekskluzivne ali ne, katere digitalne podatke lahko komercializiramo, kako so digitalni podatki ovrednoteni pri skrbnih pregledih podjetij, kakšne poslovne modele omogočajo podatki in druga aktualna vprašanja na področju upravljanja z digitalno intelektualno lastnino in digitalnimi podatki.

E-priročnik Go-DIP – Upravljanje z digitalno intelektualno lastnino v procesih digitalizacije proizvodnih podjetjih je imel za cilj razviti nove svetovalne storitve za podjetja digitalne ekonomije, saj znanja v priročniku omogočajo usmerjanje podjetij na področjih izboljšanega upravljanja z digitalno lastnino podjetij, izboljšanja varne uporabe, delitve in zaščite digitalnih podatkov, ki se uporabljajo v proizvodnih procesih.

V projekt je bilo vključenih devetinšestdeset malih in srednje velikih podjetij iz treh držav, pet raziskovalnih organizacij, dve inovacijski agenciji, dvanajst javnih administracij in enajst nevladnih organizacij in združenj. E-priročnik je opremljen tudi s konkretnimi primeri praks podjetij, ekspertnimi mnenji na področjih upravljanja z intelektualno lastnino in varstvom podatkov in vsebuje pregledne matrike za izboljšano upravljanje z digitalnimi podatki v podjetjih ter kratek pregled relevantne zakonodaje, ki zadeva upravljanje digitalnih podatkov.

Projekt se je izvajal v okviru programa Obzorja Innosup 2018-2020. Skupna vrednost projekta je bila 50.000 EUR. Sodelujoči partnerji v projektu so bili Hub Inovazione Trentino iz Italije in Innosquare iz Frieburga v Švici. Trajal je eno leto.

Priročnik Go-DIP pomembno prispeva k izboljšanju upravljanja digitalne intelektualne lastnine v podjetjih v Sloveniji, Italiji, Švici in širše v Evropski skupnosti in je dostopen tako za raziskovalne in svetovalne organizacije, kakor tudi za podjetja in javne institucije preko spletne strani SRIP ToP https://ctop.ijs.si/sl/projekti/ in preko spletne strani projekta Go-DIP https://go-dip.eu/.

SRIP Tovarne prihodnosti je s tem projektom pomembno prispeval k razumevanju priložnosti, ki jih imajo lahko digitalni podatki pri rasti in razvoju novih poslovnih modelov podjetij v digitalni dobi. Na podlagi projekta Go-DIP je SRIP ToP pridobil tudi nov projekt Zooom, ki se prične izvajati 1. 10. 2022, zadeva pa upravljanje digitalne intelektualne lastnine v podjetjih ter večje izkoriščanje odprtih podatkov.

PRIROČNIK: