SRIP Tovarne Prihodnosti

Kako oblikovati strategijo vaše digitalne preobrazbe v velikem obsegu

Opredelitev prave strategije za vašo pot v industrijo 4.0 vam bo zagotovila potrebno vizijo in korake, ki jih je treba sprejeti, da jo dosežete za tovarno in celotno podjetje.

V proizvodnih panogah se stvari odvijajo z bliskovito hitrostjo. Bolj kot kdaj koli prej morajo podjetja držati korak z vedno večjim portfeljem strateških odločitev. Proizvajalci se soočajo s številnimi in kompleksnimi izzivi, s katerimi se je treba spopasti, da bi dosegli uspešno digitalno preobrazbo. V tovarnah obstaja izjemen pritisk za nenehno izboljševanje marže in osredotočenost na stranko.

Tudi vrhunski proizvajalci težko dohajajo nove tehnologije. Proces strateškega svetovanja je počasen, drag, ponavljajoč se in zahteva veliko sredstev. Proizvodna industrija je izolirana z omejeno izmenjavo znanja. Ekosistem prodajalcev industrije 4.0 je zelo razdrobljen in rešitve je težko najti.

Pet korakov za načrtovanje tranformacije v smeri industrije 4.0

Prvi korak k izgradnji strategije digitalne transformacije od spodaj navzgor in na podlagi podatkov je ocena digitalne zrelosti in analiza izgub. To dvoje vam bo pomagalo prepoznati posebne priložnosti za ustvarjanje vrednosti in ugotoviti, kje stoji vaša tovarna v primerjavi s podjetjem in industrijo. Kombinacija rezultatov ocene zrelosti in analize izgube bo zadovoljila individualne potrebe posameznih tovarn in podjetja.

Drugi korak je opredelitev optimalnih organizacijskih posegov, pa tudi tehnoloških (programske, strojne in avtomatizacijske rešitve), ki bodo neposredno povečali vrednost s povračilom izgub tovarne ter opredelitev zaporedja korakov, ki bodo uspešno poganjali digitalno transformacijo tovarne.

Pri prehodu na tretji korak bi se morali proizvajalci osredotočiti na pridobitev popolnega poslovnega primera potenciala industrije 4.0 za delovanje tovarne. Ta podrobna analiza stroškov in koristi korakov načrta zagotavlja točnost načrta.

Četrti korak se osredotoča na podrobno določitev časovnega načrta in izpopolnitev poslovnega primera, povezanega z identificiranimi primeri uporabe v prejšnjih korakih.

Zadnji korak je velikost nagrade, ki bo zagotovila ključne številke celotnega načrta industrije 4.0.

Rast

Ko je strategija na ravni tovarne opredeljena, lahko proizvajalci nadaljujejo z ustvarjanjem strategije podjetja, da omogočijo platformizacijo in integracijo uporabnih tehnologij z brezhibno podatkovno arhitekturo, ki bo povečala ustvarjanje vrednosti. To se doseže z ekstrapolacijo iz znanstveno izbrane vzorčne tovarne, ki predstavlja najmanj 30 % proizvodnih stroškov vsake kategorije izdelka z drugačno strukturo stroškov.

Ko je strategija na ravni podjetja vzpostavljena, morajo proizvajalci razmisliti o najboljši strategiji širitve tovarne za celotno podjetje z načrtovanjem različnih scenarijev, ki temeljijo na finančni uspešnosti in uporabnosti tehnologije, da se hitro omogoči razširljiva vrednost. Scenariji so razviti na podlagi ključnih elementov ustvarjanja vrednosti digitalne proizvodnje, ki so priložnost, naložba in izplačilo.

Da bi omogočili uspešne strategije digitalne preobrazbe, proizvajalci potrebujejo standarden in platformiziran okvir, enostaven za uporabo, ki ustvarja skupni jezik med funkcijami organizacije in nosilci odločanja ter omogoča povečevanje vrednosti. Če se zavežejo tej transformacijski miselnosti in pristopu, lahko proizvodna podjetja izmenjujejo pridobljeno znanje, hitreje napredujejo, ustvarjajo vrednost in delovna mesta ter omogočijo nove ravni trajnostne blaginje.