SRIP Tovarne Prihodnosti

ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) je 31. 3. 2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Investicije B: »Sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6«, kratica ukrepa javnega razpisa: C3.K8.IB (za doseganje mejnikov 112 in 113 ter za doseganje ciljev 115 in 116).

Javni razpis je namenjen spodbujanju raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost.

Cilj javnega razpisa je (so)financiranje štirih RRI programov konzorcijev najmanj treh javnih raziskovalnih organizacij in najmanj štirih podjetij, ki prispevajo k zelenemu prehodu in digitalizaciji.

Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji prijavijo  javne raziskovalne organizacije in podjetja, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in javnim razpisom.

Višina sredstev javnega razpisa iz Sklada NOO znaša 15.000.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijave na javni razpis je 15. 5. 2023.

Izvajanje prijavljenih RRI programov, ki bodo izbrani za (so)financiranje, se zaključi najpozneje 30. 6. 2026.

Prijava na javni razpis: Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu ARRS Digital Forms. Prijava na spletni portal je možna z uporabniškim imenom in geslom.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije nastopa na področju izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost in ukrepa C3.K8.IB v vlogi nosilnega organa, ARRS je izvajalec javnega razpisa.

Spletni informativni dan

Organiziran bo tudi spletni informativni dan, na katerem bodo predstavili vsebino javnega razpisa ter odgovarjali na  vprašanja potencialnih prijaviteljev. Informativni dan bo potekal po platformi ZOOM. Natančen datum in uro spletnega informativnega dne ter informacije o načinu prijave bodo objavili naknadno.