SRIP Tovarne Prihodnosti

Razpis EIT Manufacturing Call 2024 bo odprt za prijavo od 18. aprila 2023

EIT Manufacturing išče projekte in organizacije, ki so pripravljeni preoblikovati evropsko proizvodnjo in izpolniti globalne zahteve sedanjih in prihodnjih generacij z doseganjem:

  • Prilagodljivi proizvodni sistemi za konkurenčno proizvodnjo. Nastajajoče tehnologije omogočajo skoraj neomejeno zasnovo izdelkov in prilagodljivost proizvodnje, kar omogoča popolno prilagoditev.
  • Sistemi z nizkim okoljskim odtisom in krožno gospodarstvo za zeleno proizvodnjo. Uporaba novih tehnologij za zmanjšanje porabe virov, energije in materiala v proizvodnih sistemih za omogočanje novih krožnih poslovnih modelov.
  • Digitalne in sodelovalne rešitve za inovativne proizvodne ekosisteme. Sodelovanje in poslovanje na digitalnih platformah in vrednostnih omrežjih podjetjem omogoča ustvarjanje novih in visoko učinkovitih vrednostnih verig.
  • Sodelovanje človek-stroj za družbeno trajnostno proizvodnjo. Pametna uporaba avtomatizacije in robotov omogoča odlična delovna mesta, prilagodljivo proizvodnjo in trajnostno človeško delo.

V okviru tega razpisa – in izbrane aktivnosti bodo del poslovnega načrta 2023–2025 – iščemo predloge za inovacijske dejavnosti na:

  • Tema 1: Optimizacija proizvodnih procesov in povečanje učinkovitosti virov z digitalnimi rešitvami
  • Tema 2: Družbeno trajnostna in na človeka osredotočena proizvodnja
  • Tema 3: Okoljsko trajnostna proizvodnja s krožnimi poslovnimi modeli in novimi tehnologijami

Kdo se lahko prijavi?

Vsaka pravna oseba, ne glede na sedež, vključno s pravnimi osebami iz nepridruženih tretjih držav ali mednarodnih organizacij, je upravičena do sodelovanja (ne glede na to, ali je upravičena do financiranja ali ne).

Subjekti iz držav članic (MS) Evropske unije (EU) in pridruženih držav Horizon Europe so dobrodošli k sodelovanju in so prav tako upravičeni do financiranja.

Ni vam treba biti obstoječi partner EIT Manufacturing, da se prijavite na razpis. Subjekti izbranih predlogov bodo pozvani, da postanejo del proizvodne skupnosti EIT in izberejo enega od razpoložljivih modelov partnerstva.

Kako sodelovati?

Ko je razpis odprt, je mogoče predloge sprožiti, pripraviti in oddati prek njihove spletne platforme za oddajo od 18. aprila 2023, 10:00 CEST do 19. junija 2023, 17:00 CEST.

Skupni proračun, dodeljen razpisu

5,5 milijona EUR sredstev EIT