EIT Manufacturing RIS EVO-R 2023 razpis

EIT Manufacturing RIS EVO-R razpis podpira dejavnosti izvajanja inovativnih proizvodnih rešitev majhnega obsega od predstavitvene stopnje (TRL 7) do uveljavitve na trgu (TRL 8-9). Sredstva se dodeli dejavnostim in/ali posameznikom, ki so že bili izbrani in sklenjeni v okviru regionalnih ali nacionalnih programov financiranja v državah RIS, katerih cilj je širitev na evropske in svetovne trge.

Razpis je odprt za raziskovalne skupine (posameznike), MSP, zagonska podjetja, univerze, raziskovalne in tehnološke organizacije (RTO) ter raziskovalne fundacije v lasti univerz, ki so registrirane/prebivajo v državah upravičenkah EIT RIS (tudi Slovenija) in imajo inovativno rešitev z demonstracijsko stopnjo (TRL 7), ki obravnava izzive, povezane s proizvodnjo, s prepričljivim potencialom finančnega, okoljskega in družbenega vpliva. Prijavijo se lahko tudi posamezniki; vendar pa morajo ustanoviti podjetje, da bodo lahko do konca programa komercializirali storitve in izdelke.

Dodatne informacije in prijava