JAVNI RAZPIS za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce na Institutu Jožef Stefan

Institut »Jožef Stefan« na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22), Pravilnika o izboru in (so)financiranju doktorandk in doktorandov iz programskega stebra stabilnega financiranja z dne 8. 6. 2022 in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) objavlja JAVNI RAZPIS za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce pri izbranih mentoricah in mentorjih v letu 2023.

 

Rok za oddajo prijave je 16.avgust 2023.

Dodatne informacije in prijavni obrazci>>