Znani finalisti in zmagovalci razpisov AMULET

Sporočamo vam, da so znani finalisti 1. javnega razpisa AMULET, ki so napredovali v 2. stopnjo. Vsi projekti so bili zelo dobri, zanimivi in so veliko prispevali k AMULET-u, vendar je le najboljših 8 lahko napredovalo v naslednjo stopnjo. Kot pri vsakem natečaju je bila izbira težka, vendar so po trdem delu vseh članov ekipe AMULET, zunanjih strokovnjakov in predvsem projektnih timov izbrali projekte, ki so pripravljeni za odhod v 2. stopnjo demonstracije.

Objava

Cilj 2. stopnje je izvesti tehnično delo, potrebno za validacijo rešitve izziva, po načrtu, oblikovanem v fazi študije izvedljivosti. To bi lahko vključevalo izdelavo prototipnih delov in komponent, ki bi jih nato lahko testirali, da bi pridobili eksperimentalne podatke, ki podpirajo preverjanje rešitve. V okviru AMULET bi lahko uporabili simulacijo in modeliranje tudi za validacijo rezultatov. Okvirne podprte dejavnosti/zamisli:

✔ Izdelava fizičnih prototipnih delov in komponent

✔ Aktivnosti karakterizacije, simulacije in modeliranja

✔ Integracija prototipa v sistem

✔ Tehnično testiranje

Finalisti 2. stopnje:

       

Instrument financiranja vključuje nepovratna sredstva v pavšalnem znesku do 120.000 € na projekt za razvoj rešitev v predstavitvenem obsegu in usposabljanje med njihovim razvojem in po njem. Skupno trajanje zagotovljene podpore ne presega 15 mesecev na projekt in je razdeljeno na 3 stopnje: študija izvedljivosti, predstavitev in nadaljnja podpora za inovacije.

Demo projekti raziskav in razvoja, usmerjeni v trenutne sektorske izzive, so razviti za doseganje stopnje tehnološke pripravljenosti (TRL) 7, začenši s TRL 4–5, po pristopu, ki temelji na konkurenčnosti. Demo projekti so usmerjeni v trenutne izzive na ravni EU treh vrst lahkih materialov (kompozitov na osnovi polimerov, kompozitov s keramično matriko in zlitin lahkih kovin) za štiri industrijske trge: avtomobilsko industrijo, vesoljsko industrijo in aeronavtiko ter energijo in gradbeništvo.

Spoznajte tudi ZMAGOVALCE 2. odprtega razpisa, kjer je bilo izbranih 18 konzorcijev največ 3 malih in srednje velikih podjetij v gradbeništvu, vesoljski in aeronavtični energetiki ter avtomobilskem sektorju.
https://amulet-h2020.eu/2nd-open-call/