SRIP Tovarne Prihodnosti

Evropska komisija zbira mnenja in predloge glede krepitve tehnologij z dvojno rabo

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o možnostih krepitve strateške podpore raziskavam in razvoju tehnologij z dvojno rabo, torej tehnologij, ki se lahko uporabljajo v civilne in tudi v vojaške namene. Zainteresirani deležniki lahko svoja stališča, pripombe in predloge sprememb predložijo v javnem posvetovanju, do 30. aprila 2024.

Bela knjiga o možnostih za krepitev podpore raziskavam in razvoju tehnologij s potencialom dvojne rabe (v nadaljevanju Bela knjiga) je ena izmed pobud svežnja za okrepitev gospodarske varnosti Evropske unije (EU), ki je bil objavljen 24. januarja 2024 in vzpostavlja strateški okvir ter celostni pristop za večjo konkurenčnost in varnost gospodarstva EU.

Po oceni Evropske komisije so za varnost in konkurenčnost gospodarstva EU ključne kritične in nastajajoče tehnologije, ki imajo potencial dvojne rabe in se torej lahko uporabljajo v civilne in vojaške namene. Glede na geopolitične izzive in hiter tehnološki razvoj mora EU opredeliti tveganja in zmanjšati gospodarsko odvisnost od kritičnih in nastajajočih tehnologij tretjih držav ter okrepiti podporo lastnim raziskavam in razvoju tehnologij, ki imajo potencial dvojne rabe.

Bela knjiga podaja pregled in oceno, v kolikšni meri obstoječi instrumenti in programi financiranja EU spodbujajo raziskave in razvoj tehnologij z dvojno rabo, obenem pa opredeljuje tri možnosti krepitev podpore takšnim tehnologijam v prihodnje: nadaljevanje sedanje ureditve v okviru programov in instrumentov EU; ukinitev izključne osredotočenosti na civilne aplikacije v izbranih delih okvirnega programa za raziskave in inovacije, ki bo nasledil program Obzorje Evropa; vzpostavitev namenskega instrumenta EU, s posebnim poudarkom na raziskavah in razvoju tehnologij s potencialom dvojne rabe.

Po pregledu uporabe obstoječih instrumentov in po pridobitvi odzivov v okviru javnega posvetovanja, bo Evropska komisija poročala o možnostih strateško usmerjene podpore za razvoj tehnologij z dvojno rabo. Javni organi, civilna družba, industrija, raziskovalna in akademska sfera ter drugi zainteresirani deležniki lahko svoja mnenja in predloge o vsebini Bele knjige podajo do 30. aprila 2024. Več informacij je dostopnih na spletni strani Evropske komisije.