SRIP Tovarne Prihodnosti

Priložnosti sodelovanja v EDA IF CEED programu na področju krožnega gospodarstva

Evropska obrambna agencija – EDA s svojim delovanjem predstavlja vmesni člen med obrambnim sektorjem in politikami EU. EDA si prizadeva zagotoviti, da so interesi obrambne skupnosti posredovani vsem organom EU, da bi čim bolj povečali potencialne sinergije in kar najbolje izkoristili obstoječe instrumente.

Od oktobra 2021 EDA izvaja program IF CEED – Inkubacijski program za krožno gospodarstvo v evropskem obrambnem sektorju. Njegov cilj je udejanjanje Zelenega dogovora EU 2020 Evropske komisije za krožno gospodarstvo z vključitvijo kooperativne skupnosti (obrambna ministrstva EU, industrija, inštituti, raziskovalni centri, finančne institucije, akademski svet, ustrezni javni organi na nacionalni in mednarodni ravni).

Prva faza IF CEED je obrodila 15 projektnih predlogov, ki so bili prepoznani kot ključni za vzpostavitev oziroma okrepitev krožnega gospodarstva v evropski obrambi. Projekti so pripravljeni s strani civilnih in obrambnih deležnikov, vključenih v forum, in veljajo za ključne za uspešen prehod v krožno gospodarstvo. Zaradi podpore evropskih ministrstev za obrambo imajo projekti velik potencial za implementacijo. Pregled inkubiranih projektov IF CEED:

Dodatne informacije>>