SRIP Tovarne Prihodnosti

Posnetek e-seminarja: Uvajanje umetne inteligence v podjetja

V iniciativi AI4SI so se odzvali vabilu srbskega inovacijskega centra za pametno proizvodnjo in predstavili slovenske izkušnje z uvajanjem UI v podjetja.

V sredo, 29. 5. 2024, so na povabilo pilotnega inovacijskega centra za pametno proizvodnjo »Smart Manufacturing Innovation Centre (SMIC), sodelovali na spletnem seminarju, kjer so predstavili, kako podjetja v Sloveniji vpeljujejo umetno inteligenco v svoje poslovanje. Predsednik AI4SI Mitja Trampuž je predstavil tudi Vodič uvajanja umetne inteligence v MSP.

Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije izvajata skupaj z Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) projekt »Spodbujanje pametne proizvodnje z izgradnjo inovacijskega sistema v Srbiji«. Projekt predstavlja pilotni model mednarodnega razvojnega sodelovanje med Srbijo in Slovenijo na področju inovacijskega sistema za spodbujanje pametne proizvodnje, ki olajša izmenjavo znanja in prenos tehnologij na trenutno zelo aktualnem področju digitalizacije proizvodnje in bi ga bilo mogoče ponoviti ali razširiti na druge države v jugovzhodni Evropi / regiji Balkana in druge regije. Gre za 2 letni projekt, ki zajema pripravo študije izvedljivosti in izvedbenega plana za vzpostavitev pilotnega inovacijskega centra za pametno proizvodnjo »Smart Manufacturing Innovation Centre (SMIC)«, temelječega na digitalizaciji v Srbiji.

Vabimo vas na ogled posnetka spletnega seminarja (izveden v Adriatic esperanto) TUKAJ.