SRIP Tovarne Prihodnosti

V prihodnost z uporabo umetne inteligence

Smo sredi desetletja transformacije brez primere, ki jo deloma poganjajo svetovna pandemija in geopolitični dogodki, ki temeljito spreminjajo način proizvodnje in dostave blaga.

Ta preobrazba se dogaja v ozadju dolgoročnih globalnih megatrendov, vključno z zmanjševanjem svetovne delovne sile, vse večjim apetitom po e-trgovini in temeljno potrebo po trajnosti in odpornosti, tudi v dobavnih verigah.

Vse bo še naprej hranilo dolgoročno povpraševanje po robotiki in avtomatizaciji v proizvodnji in logistiki ter potrebo po tem, da bo ta avtomatizacija pametnejša, hitrejša, učinkovitejša in, kar je pomembno, bolj dostopna. Uporaba umetne inteligence nudi robotski industriji izjemno priložnost, da se odzove na te potrebe strank in družbe.

Umetna inteligenca sama po sebi ni nova v robotiki. Vizija in učna inteligenca sta že vrsto let vgrajeni v robote. Roboti blestijo pri nalogah, ki se ljudem zdijo težke – naporne, ponavljajoče se, dolgočasne, umazane ali nevarne. Umetna inteligenca lahko naredi robote boljše pri izpolnjevanju teh nalog: bolj sposobne učenja; samoučeni z izkušnjami, namesto s programiranjem; sposobni delati v dinamičnih okoljih ali v bližini ljudi. Hitro spreminja tisto, kar je mogoče.

Kaj to pomeni v praksi?

Neodvisne študije so pokazale, da bi se lahko Japonska soočila s pomanjkanjem več kot 11 milijonov delavcev do leta 2040, saj se njeno prebivalstvo hitro stara. Podobne napovedi v ZDA kažejo, da bo tam do leta 2030 več kot 2,1 milijona delovnih mest v proizvodnji nezasedenih. In v začetku tega leta je več kot polovica nemških podjetij izjavila, da imajo težave z zapolnitvijo prostih delovnih mest zaradi pomanjkanja kvalificiranih delavcev.

Poleg izgube ključnih veščin tisti ljudje, ki so na voljo za delo, vse bolj zavračajo intenzivna ročna dela. Za mnoga podjetja obstaja nujna potreba po premostitvi te vrzeli v delovni sili z inteligentno robotiko in vse več je rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci in lahko naredijo prav to.

AI vid je v proizvodnji že ustvaril robote, ki lahko natančno varijo in se naučijo odkrivati ​​mikroskopske napake hitreje in bolj natančno kot katerikoli človek.

V skladiščih in logistiki – sektorju, katerega rast prehiteva ponudbo delovne sile zaradi eksplozije e-trgovine in spletnega nakupovanja – se roboti, ki podpirajo UI, naučijo prepoznati različne predmete in jih vedo hitro izbrati in zapakirati. Drugje roboti danes uporabljajo vid in sposobnost učenja za samostojno navigacijo brez vodenja, za učinkovito prevažanje predmetov po tovarni ali skladišču.

UI lahko celo izboljša vzdrževanje proizvodne linije. Z uporabo programske opreme za načrtovanje in programiranje UI načrtovanje najučinkovitejše poti gibanja za robotsko roko vzame delček časa kot inženir, ki ročno programira isto pot; spreminjanje 90-minutne vzdrževalne naloge v dvosekundno prilagoditev.

Bolj inteligentni in učinkoviti roboti nam prav tako pomagajo pri reševanju zahtev po trajnosti z energetsko učinkovitostjo, zmanjšanjem količine odpadkov in manjšimi operativnimi odtisi; in prilagodljivost, da bi lahko konkurirali hitrim spremembam povpraševanja.

To se že dogaja in nadaljnja konvergenca umetne inteligence in robotike ima ogromen potencial, tako za premagovanje današnjih izzivov kot za odpiranje novih priložnosti za jutri.

Enostavna uporaba in dostop do avtomatizacije sta pomembnejša kot kdaj koli prej za več panog, segmentov in področij. Generativna umetna inteligenca ima potencial, da transformira trg – naredi robote še bolj dostopne za mala in srednja podjetja, s hitrejšim in enostavnejšim programiranjem ter še bolj zniža ovire za integracijo robotov in prilagajanje različnim okoljem.

Toda da bi resnično izkoristili to tehnologijo in izkoristili njene možnosti, moramo razmišljati in delovati bolj kot ekosistem: spodbujati novoustanovljena in zgodnja podjetja v novih aplikacijah za umetno inteligenco ter sodelovati, izumljati in izmenjatvati znanje med industrijo, akademiko in celotno vrednostno verigo.

Potrebno je izobraževanje družbe o tem, kje sta lahko robotika in umetna inteligenca koristni in uporabljeni brez tveganja, da bi premostili vse večje vrzeli pri delu in spretnostih in izobraževanje bodoče delovne sile o možnostih za ustvarjanje novih priložnosti, na katere še nismo niti pomislili. Potrebna je razumna in sorazmerna ureditev, da bi spodbudili novi val inovacij, katerega temelj je umetna inteligenca.