SRIP Tovarne Prihodnosti

Predlog stališča Republike Slovenije do 10. okvirnega programa EU za raziskave in inovacije

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je na podlagi dosedanjih mnenj, pogledov in interesov deležnikov oblikovalo in objavilo predlog stališča Republike Slovenije do 10. okvirnega programa EU za raziskave in inovacije. Predlog vključuje raznolike perspektive in potrebe številnih ter različnih deležnikov v raziskovalni in inovacijski skupnosti.

Predlog stališča Republike Slovenije do 10. okvirnega programa EU za raziskave in inovacije (10. OP) je objavljen in dostopen na spletnem mestu aplikacije EUsurvey.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) je v celotnem procesu priprave izhajajo iz vključujočega in participativnega pristopa do oblikovanje stališča, zato vabimo vse deležnike slovenskega raziskovalnega in inovacijskega prostora ter zainteresirano javnost, da še v pisni obliki poda svoje poglede in morebitne komentarje na predlog stališča do 10. OP.

Predlog stališča vsebuje sedem ključnih priporočil, zato vse zainteresirane vabijo k odzivu na posamezno ključno priporočilo. Hkrati vprašalnik v zaključku omogoča, da v obliki naloženega dokumenta podate tudi celostno mnenje ali pogled na predlog stališča oziroma podate dodatne ideje ali mnenja o tem, kakšen naj bo 10. OP. Na podlagi prejetih mnenj, komentarjev in pogledov v okviru spletnega posvetovanja bo ministrstvo pripravilo dokončni predlog stališča, ki bo predvidoma še v mesecu juliju poslan v obravnavo in potrditev Vladi Republike Slovenije.

Rok za oddajo komentarjev na predlog stališča je 5. julij 2024. Za morebitna vprašanja ali pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika se lahko obrnete na sodelavke in sodelavce Sektorja za znanost MVZI.